Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Skład Zarządu Okręgu, OKR, Sądu - kadencja 2017-2021

Zarząd Okręgu:

 

 1. Jędrzejczyk Józef  - Prezes 
 2. Janik Jan - Wicepreszes ds. gospodarki rybacko - wędkarskiej
 3. Szepieniec Wojciech - Wicepresez ds. sportu
 4. Wróbel Stanisław - Wiceprezes ds. młodzieży 
 5. Brzezowski Marian - Sekretarz 
 6. Laskoś Tadeusz - Skarbnik 
 7. Bartecki Piotr - Czł. Prezydium 
 8. Marchewka Piotr - Czł. Prezydium 
 9. Mądry Wojciech - Czł. Prezydium 
 10. Skrechota Adam - Czł. Prezydium
 11. Antoniszak Krzysztof - Czł. Zarządu 
 12. Bienia Piotr - Czł. Zarządu
 13. Ferenc Zdzisław - Czł. Zarządu 
 14. Karabanowski Grzegorz - Czł. Zarządu 
 15. Koselski Ireneusz - Czł. Zarządu 
 16. Krawczyk Jacek - Czł. Zarządu
 17. Matula Stanisław - Czł. Zarządu 
 18. Mazur Roman - Czł. Zarządu 
 19. Sęp Robert - Czł. Zarządu 
 20. Wierzbicki Wojciech - Czł. Zarządu 
 21. Zięba Kazimierz - Czł. Zarządu 
Okręgowa Komisja Rewizyjna:
 1. Litwin Józef - Przewodniczący
 2. Petryniak Roman - Z-ca przewodniczącego 
 3. Łukaszyk Czesław - Sekretarz 
 4. Kiełbicki Andrzej - Członek Komisji
 5. Rafalski Andrzej - Członek Komisji
 6. Dziuba Andrzej - Członek Komisji
 7. Kopcza Daniel - Członek Komisji
Okręgowy Sąd Koleżeński:
 1. ŚWIĄTEK TADEUSZ - PRZEWODNICZĄCY SĄDU
 2. KONIECZKO WACŁAW - Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO SĄDU
 3. BENEDYK JANUSZ - SEKRETARZ SĄDU
 4. GUZIK EUGENIUSZ - CZŁONEK SĄDU
 5. SOŁTYSIK ARTUR - CZŁONEK SĄDU
 6. LESZCZYŃSKI MIROSŁAW - CZŁONEK SĄDU
 7. WOJDYŁA STANISŁAW - CZŁONEK SĄDU