Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ŁODZI WĘDKARSKICH NALEŻĄCYCH DO OKRĘGU PZW KROSNO

 

REGULAMIN   KORZYSTANIA Z ŁODZI WĘDKARSKICH NALEŻĄCYCH DO OKRĘGU PZW KROSNO  

  1. Prawo korzystania z łodzi ma członek PZW legitymujący się ważną kartą wędkarską.
  2. Korzystający z łodzi zobowiązany jest do sprawdzenia stanu technicznego i czystości łodzi, przed wypłynięciem z przystani.
  3. Wędkujący ponosi odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę w użyczonym sprzęcie (łódź, wiosła, i pokrywa koszty naprawy.
  4. Płynący łodzią zobowiązani są do posiadania kamizelek lub pasów ratunkowych i przebywania w nich podczas całego pobytu na łodzi.
  5. Na łodzi podczas wypływu nie wolno siadać na burtach, skakać z łodzi do wody oraz kąpać się w kamizelkach ratunkowych bądź asekuracyjnych.
  6. Ze sprzętu pływającego mogą korzystać  osoby pełnoletnie, które ukończyły 18 lat, posiadające dowód tożsamości lub inny dokument ze zdjęciem i zapoznały się z regulaminem korzystania ze sprzętu pływającego.
  7. Osoby niepełnoletnie mogą pływać tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną odpowiedzialność za nie, za ich zachowanie i ewentualne wyrządzone szkody.
  8. W żadnym przypadku nie mogą korzystać z łodzi osoby których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innego podobnie działającego środka.
  9. Każdy schodzący z łodzi ma obowiązek posprzątania łodzi.  
  10. Zapisy regulaminu wchodzą w życie z dniem 01-02-2018 r. na mocy uchwały Prezydium Zarządu Okręgu nr 1/01/18 z dnia 12-01-2018 r.