Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Składki

Uchwała nr 1/10/2016 składki na 2017 rok.

Składki | 2016-12-01 | Publikujący: Okręg PZW w Krośnie

Uchwała nr   1/10/2016

Zarządu Okręgu PZW w Krośnie z dnia 24-10-2016 r.

w sprawie wysokości okręgowych składek na ochronę i zagospodarowanie wód w 2017 r.

 

I. Wody ogólnodostępne:

 

Członkowie PZW: 

·         Składka roczna:

 • podstawowa pełna na wszystkie obwody rybackie - 210 zł,
 • niepełna  na wody nizinne, dla członków rezygnujących z wędkowania na wodach górskich - 150 zł

·         Zasady stosowania ulg i zwolnień:

a.        członkowie PZW odznaczeni „złotą odznaką PZW z wieńcami” są 
zwolnieni ze składek na ochronę i zagospodarowanie wód,

b.       członkowie PZW odznaczeni „srebrną lub złotą odznaką PZW”, a także członkowie Związku w wieku powyżej 65 lat mężczyźni, 60 lat kobiety oraz zrzeszona w PZW młodzież szkolna i studencka w wieku od 16 do 24 lat, są uprawnieni do 50% ulgi w składce na ochronę         i zagospodarowanie wód. Członkowie uczestnicy i młodzież ucząca się są zwolnieni wpisowego,

c.        opłaty egzaminacyjnej nie pobiera się.

·         Składka roczna dla członka – uczestnika pełna - 60 zł,  niepełna na wody nizinne - 50 zł.

Składka okręgowa na ochronę i zagospodarowanie wód wniesiona przez uczestnika upoważnia go do    wędkowania na wodach  nizinnych w całym kraju,

·         Składka okręgowa na ochronę i zagospodarowanie wód na  jeden dzień wodach górskich - 40 zł,

·         Składka okręgowa na ochronę i zagospodarowanie wód na jeden dzień wodach nizinnych - 30 zł,

Przy składkach okręgowych na ochronę i zagospodarowanie wód jednodniowych nie stosuje się ulg i zwolnień.

W razie rezygnacji przez Członka Polskiego Związku Wędkarskiego z niepełnej składki na wody nizinne   ustala się składkę uzupełniającą do składki podstawowej pełnej w kwocie 60 zł bez zastosowania ulg i zwolnień.

 

Opłaty za wędkowanie dla niezrzeszonych na wodach Okręgu Krosno w roku 2017 wynoszą:

 1. wody górskie okręgu jeden dzień – opłata 100 zł
 2. wody nizinne okręgu jeden dzień – opłata 70 zł

 

II. Składki na łowiska specjalne.

Składka roczna członków PZW:

·         na zbiorniki w Siepietnicy, Wróblowej i Ujazd   - 130 zł,

·         na zbiorniki w Hłomczy I      - 100 zł,

·         na zbiorniki w Hłomczy II      - 100 zł,

·         na stawy Sanok Sosenki      - 100 zł,

·         na zbiorniki w Rzepedzi     - 100 zł,

·         na zbiornik w Jedliczu     - 80 zł,

·         na zbiornik w Dukli       - 100 zł,

·         na zbiornik w Haczowie        - 70 zł,

·         na zbiorniki w Temeszowie      - 100 zł,

·         na zbiornik Nozdrzec – Izdebki      - 50 zł,

·         na zbiornik w Cisnej       - 50 zł.

Składka jednodniowa członków PZW:

·         na zbiorniki w Siepietnicy, Wróblowej i Ujazd    - 30 zł,

·         na zbiorniki w Hłomczy I       - 20 zł,

·         na zbiorniki w Hłomczy II       - 20 zł,

·         na stawy Sanok Sosenki      - 20 zł,

·         na zbiorniki w Rzepedzi    - 20 zł,

·         na zbiornik w Jedliczu       - 14 zł,

·         na zbiorniki w Polance     - 14 zł,

·         na zbiornik w Dukli      - 20 zł,

·         na zbiornik w Haczowie      - 14 zł,

·         na zbiorniki w Temeszowie     - 25 zł,

·         na zbiorniki w Nozdrzec – Izdebki       - 14 zł,

·         na zbiornik Glinianka w Turaszówce      - 14 zł,

·         na zbiorniki w Bartoszowie     - 14 zł,

·         na zbiornik w Cisnej     - 15 zł.

W składkach stosuje się ulgi 50% dla zrzeszonej w PZW młodzieży szkolnej i studenckiej w wieku do 24 lat. Składki zapłacone na w/w zbiorniki pozostają w dyspozycji Zarządów Kół – gospodarzy łowisk

z przeznaczeniem na zagospodarowanie i ochronę tych łowisk. Na łowiskach obowiązują Regulaminy zatwierdzone przez ZO PZW Krosno.

Członkowie PZW opłacający składkę roczną na łowiskach w Kołach muszą posiadać składkę roczną pełną lub niepełną na ochronę i zagospodarowanie wód Okręgu Krosno.

 

III. Składka na łowisko ochronne rzeki San Zwierzyń-Hoczewka wynosi:


 • roczna      - 1800 zł,
 • jednodniowa        - 90 zł.
 • Jednodniowa dla obcokrajowców i niezrzeszonych   - 100 zł.

Obowiązuje regulamin łowiska.

 

 

 1. Wniesienie składki rocznej podstawowej pełnej upoważnia wędkarza do połowu:
  1. na wodach górskich wymienionych w Informatorze Wód Krainy Pstrąga i Lipienia w czasie 40 dni wędkowania dowolnie wybranych w ciągu roku kalendarzowego, za który składka została wniesiona,
  2. na wodach nizinnych.
 2. Za dzień wędkowania uważa się każdy dzień kalendarzowy, w którym wędkarz rozpoczął połów, wpisując uprzednio datę wędkowania do Rejestru Połowu.
 3. Wraz z potwierdzeniem wniesienia składki w legitymacji członkowskiej, wędkarz otrzyma Zezwolenie na Połów oraz Rejestr Połowu z rubrykami obejmującymi 40 dni – dokument przewidziany do rozliczenia wykorzystanych dni wędkowania w wodach „górskich” oraz ewidencji zabranych z łowisk ryb. Rejestr Połowu jest drukiem ścisłego zarachowania, a fakt jego wydania zostanie odnotowany w specjalnie prowadzonym zestawieniu wydanych Rejestrów przez skarbnika koła przyjmującego składkę i wydającego Rejestr. Wydanie Rejestru Połowu zostanie również odnotowane w legitymacji członkowskiej przez wpisanie daty wydania i numeru Rejestru. Zwrócenie Rejestru zostanie potwierdzone w sposób analogiczny.
 4. Po wykorzystaniu składki rocznej wędkarz może wykupić składkę okresową 1-dniową.
 5. Wymieniona w pkt. 1 liczba dni wędkowania dotyczy wyłącznie wędkowania w wodach „górskich” okręgu metodą spinningową i muchową z użyciem sztucznych przynęt i sztucznych much. Dzień wędkowania na inne metody i przynęty niż sztuczna przynęta i sztuczna mucha w wodach „górskich” gdzie takie inne metody i przynęty są dopuszczone – należy zarejestrować w odrębnym Rejestrze Połowu obejmującym wody nizinne.
 6. Rozliczenie wykorzystania limitu dni wędkowania prowadzi się przez trwałe (np. długopisem nieścieralnym) wpisanie daty w odpowiedniej rubryce Rejestru Połowu na wody górskie przed rozpoczęciem wędkowania w każdym dniu. Po wykorzystaniu przez wędkarza limitu 40 dni wędkowania lub po zakończeniu roku kalendarzowego uprawnienia do wędkowania wynikające z wniesienia składki wygasają, a Rejestr Połowu traci ważność i podlega zwrotowi.
 7. Po wpisaniu w Rejestrze Połowu daty wędkowania i/lub zabranej ryby nie wolno dokonywać zmian ani poprawek. Wszelkie błędy dokonane przy wypełnianiu Rejestru Połowu obciążają dokonującego wpisu. Poprawianie wpisów w Rejestrze Połowu spowoduje unieważnienie rubryki w którą wpis został dokonany. Poprawny wpis należy dokonać w rubryce niżej.
 8. Utrata Rejestru Połowu przez wędkarza, niezależnie od przyczyny, powoduje wyczerpanie limitu dni wędkowania w wodach „górskich” okręgu, związanego z wniesioną składką roczną.
 9. W przypadku ujawnienia braku aktualnego wpisu w rejestrze lub dokonania w nim niedozwolonych zmian lub poprawek sporządzona zostanie notatka służbowa i przekazana do sądu koleżeńskiego.
 10. Składki roczne wymienione w pkt. I – Wody Ogólnodostępne mogą być wnoszone przez wędkarzy członków PZW nie będących członkami okręgu krośnieńskiego osobiście w kołach PZW okręgu krośnieńskiego i punktach przyjmowania składek. Możliwa jest również wpłata przekazem pocztowym lecz wówczas należy zaopatrzyć się osobiście w Zezwolenie na Połów oraz Rejestr Połowu w kołach PZW okręgu krośnieńskiego lub punktach przyjmowania składek.
 11. Składki jednodniowe na wędkowanie w Okręgu PZW Krosno dostępne są w wersji elektronicznej według następujących zasad. Zezwolenie uprawnia do amatorskiego połowu ryb na wszystkich obwodach Okręgu PZW Krosno, z wyjątkiem Łowiska Specjalnego „San-Zwierzyń-Hoczewka” oraz łowisk w kołach PZW, po wniesieniu składki jednodniowej na wody nizinne lub górskie. Zezwolenie, rejestr do pobrania na stronie internetowej Okręgu PZW Krosno.
  Zezwolenie jest ważne z legitymacją członkowską PZW, kartą wędkarską i dowodem wpłaty odpowiedniej składki.
  Osoby niezrzeszone musza posiadać zezwolenie, kartę wędkarską i dowód opłaty.
  Cudzoziemcy muszą posiadać zezwolenie i dowód opłaty jednodniowej.

 

 

Poleć znajomemu