Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Składki

Uchwała nr 3/02/2018 w sprawie składek na wody Okręgu Krosno

Składki | 2018-02-15 | Publikujący: Okręg PZW w Krośnie

Realizując zalecenie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Zarząd Okręgu PZW w Krośnie zmienia treść uchwały nr 1/10/2017 w ten sposób, że treść uchwały po punkcie "C" otrzymuje brzmienie jak poniżej

 

Uchwała nr 3/02/2018Zarządu Okręgu PZW w Krośnie z dnia 13-02-2018 r.

w sprawie zmiany uchwały ZO nr 1/10/2017  z dnia 13-10-2017 r.

dotyczącej wysokości okręgowych składek na ochronę i zagospodarowanie wód w 2018 r.

 

I. Wody ogólnodostępne:

 

Członkowie PZW: 

Składka roczna:

 • podstawowa pełna na wszystkie obwody rybackie - 220 zł,
 • niepełna  na wody nizinne, dla członków rezygnujących z wędkowania na wodach górskich - 160 zł

Zasady stosowania ulg i zwolnień:

a.      członkowie PZW odznaczeni „złotą odznaką PZW z wieńcami” są  
zwolnieni ze składek na ochronę i zagospodarowanie wód,

b.      członkowie PZW odznaczeni „srebrną lub złotą odznaką PZW”, a także członkowie Związku w wieku powyżej 65 lat mężczyźni, 60 lat kobiety oraz zrzeszona w PZW młodzież szkolna i studencka w wieku od 16 do 24 lat, są uprawnieni do 50% ulgi w składce na ochronę i zagospodarowanie wód. Członkowie uczestnicy i młodzież ucząca się są zwolnieni wpisowego,

c.      opłaty egzaminacyjnej nie pobiera się.

 

·   Składka roczna dla członka – uczestnika pełna - 70 zł,  niepełna na wody nizinne - 60 zł.

·   Składka okręgowa na ochronę i zagospodarowanie wód na  jeden dzień na wodach górskich - 50 zł,

·   Składka okręgowa na ochronę i zagospodarowanie wód na  3 dni na wodach górskich - 120 zł

·   Składka okręgowa na ochronę i zagospodarowanie wód na  7 dni na wodach górskich - 180 zł

·   Składka okręgowa na ochronę i zagospodarowanie wód na jeden dzień na wodach nizinnych - 40 zł,

·   Składka okręgowa na ochronę i zagospodarowanie wód na 3 dni na wodach nizinnych - 90 zł,

·   Składka okręgowa na ochronę i zagospodarowanie wód na 7 dni na wodach nizinnych - 140 zł,

 

Przy składkach okręgowych na ochronę i zagospodarowanie wód jednodniowych nie stosuje się ulg i zwolnień.

 

W razie rezygnacji przez Członka Polskiego Związku Wędkarskiego z niepełnej składki na wody nizinne   ustala się składkę uzupełniającą do składki podstawowej pełnej w kwocie 60 zł bez zastosowania ulg i zwolnień.

 

Opłaty za wędkowanie dla obcokrajowców i niezrzeszonych na wodach Okręgu Krosno w roku 2018 wynoszą:

 

Opłata roczna na wszystkie obwody rybackie wynosi 580 zł

Opłaty dzienne:

 1. wody górskie okręgu jeden dzień – opłata 90 zł
 2. wody górskie okręgu trzy dni – opłata 150 zł
 3. wody górskie okręgu 7 dni – opłata 250 zł
 4. wody nizinne okręgu jeden dzień – opłata 70 zł
 5. wody nizinne okręgu 3 dni – opłata 130 zł
 6. wody nizinne okręgu 7 dni – opłata 200 zł

 

II. Składki na łowiska poza obwodami rybackimi.

Składka roczna członków PZW:

·        na zbiorniki w Siepietnicy, Wróblowej i Ujazd   130 zł,

·        na zbiorniki w Hłomczy I   - 100 zł,

·        na zbiorniki w Hłomczy II   - 100 zł,

·        na stawy Sanok Sosenki  - 100 zł,

·        na zbiorniki w Rzepedzi  - 110 zł,

·        na zbiornik w Jedliczu - 80 zł,

·        na zbiornik w Dukli     - 100 zł,

·        na zbiornik w Haczowie  - 70 zł,

·        na zbiorniki w Temeszowie  - 100 zł,

·        na zbiornik Nozdrzec – Izdebki  - 50 zł,

·        na zbiornik w Cisnej   - 50 zł.

Składka jednodniowa członków PZW:

·        na zbiorniki w Siepietnicy, Wróblowej i Ujazd  - 30 zł,

·        na zbiorniki w Hłomczy I  - 20 zł,

·        na zbiorniki w Hłomczy II  - 20 zł,

·        na stawy Sanok Sosenki  - 20 zł,

·        na zbiorniki w Rzepedzi   - 20 zł,

·        na zbiornik w Jedliczu  - 14 zł,

·        na zbiorniki w Polance  - 14 zł,

·        na zbiornik w Dukli   - 20 zł,

·        na zbiornik w Haczowie  - 14 zł,

·        na zbiorniki w Temeszowie  - 25 zł,

·        na zbiornik Glinianka w Turaszówce  - 14 zł,

·        na zbiorniki w Bartoszowie  - 14 zł,

·        na zbiornik w Cisnej   - 15 zł.

W składkach stosuje się ulgi 50% dla zrzeszonej w PZW młodzieży szkolnej i studenckiej w wieku do 24 lat. Składki zapłacone na w/w zbiorniki pozostają w dyspozycji Zarządów Kół – gospodarzy łowisk

z przeznaczeniem na zagospodarowanie i ochronę tych łowisk. Na łowiskach obowiązują Regulaminy zatwierdzone przez ZO PZW Krosno.

Członkowie PZW opłacający składkę roczną na łowiskach w Kołach muszą posiadać składkę roczną pełną lub niepełną na ochronę i zagospodarowanie wód Okręgu Krosno.

 

 

 

 

III. Składka na łowisko ochronne rzeki San Zwierzyń-Hoczewka wynosi:

 

 • roczna          - 1800 zł,
 • jednodniowa    -  90 zł.
 • Jednodniowa dla obcokrajowców i niezrzeszonych  -   100 zł.

 

Obowiązuje regulamin łowiska.

 

 1. Wniesienie składki rocznej podstawowej pełnej upoważnia wędkarza do połowu:
  1. na wodach górskich wymienionych w Informatorze Wód Krainy Pstrąga i Lipienia w czasie 40 dni wędkowania dowolnie wybranych w ciągu roku kalendarzowego, za który składka została wniesiona,
  2. na wodach nizinnych.
 2. Za dzień wędkowania uważa się każdy dzień kalendarzowy, w którym wędkarz rozpoczął połów, wpisując uprzednio datę wędkowania do Rejestru Połowu.
 3. Wraz z potwierdzeniem wniesienia składki w legitymacji członkowskiej, wędkarz otrzyma Zezwolenie na Połów oraz Rejestr Połowu z rubrykami obejmującymi 40 dni – dokument przewidziany do rozliczenia wykorzystanych dni wędkowania w wodach „górskich” oraz ewidencji zabranych z łowisk ryb. Rejestr Połowu jest drukiem ścisłego zarachowania, a fakt jego wydania zostanie odnotowany w specjalnie prowadzonym zestawieniu wydanych Rejestrów przez skarbnika koła przyjmującego składkę i wydającego Rejestr. Wydanie Rejestru Połowu zostanie również odnotowane w legitymacji członkowskiej przez wpisanie daty wydania i numeru Rejestru. Zwrócenie Rejestru zostanie potwierdzone w sposób analogiczny.
 4. Po wykorzystaniu składki rocznej wędkarz może wykupić składkę okresową 1-dniową.
 5. Wymieniona w pkt. 1 liczba dni wędkowania dotyczy wyłącznie wędkowania w wodach „górskich” okręgu metodą spinningową i muchową z użyciem sztucznych przynęt i sztucznych much. Dzień wędkowania na inne metody i przynęty niż sztuczna przynęta i sztuczna mucha w wodach „górskich” gdzie takie inne metody i przynęty są dopuszczone – należy zarejestrować w odrębnym Rejestrze Połowu obejmującym wody nizinne.
 6. Rozliczenie wykorzystania limitu dni wędkowania prowadzi się przez trwałe (np. długopisem nieścieralnym) wpisanie daty w odpowiedniej rubryce Rejestru Połowu na wody górskie przed rozpoczęciem wędkowania w każdym dniu. Po wykorzystaniu przez wędkarza limitu 40 dni wędkowania lub po zakończeniu roku kalendarzowego uprawnienia do wędkowania wynikające z wniesienia składki wygasają, a Rejestr Połowu traci ważność i podlega zwrotowi.
 7. Po wpisaniu w Rejestrze Połowu daty wędkowania i/lub zabranej ryby nie wolno dokonywać zmian ani poprawek. Wszelkie błędy dokonane przy wypełnianiu Rejestru Połowu obciążają dokonującego wpisu. Poprawianie wpisów w Rejestrze Połowu spowoduje unieważnienie rubryki w którą wpis został dokonany. Poprawny wpis należy dokonać w rubryce niżej.
 8. Utrata Rejestru Połowu przez wędkarza, niezależnie od przyczyny, powoduje wyczerpanie limitu dni wędkowania w wodach „górskich” okręgu, związanego z wniesioną składką roczną.
 9. W przypadku ujawnienia braku aktualnego wpisu w rejestrze lub dokonania w nim niedozwolonych zmian lub poprawek sporządzona zostanie notatka służbowa i przekazana do sądu koleżeńskiego.
 10. Składki roczne wymienione w pkt. I – Wody Ogólnodostępne mogą być wnoszone przez wędkarzy członków PZW nie będących członkami okręgu krośnieńskiego osobiście w kołach PZW okręgu krośnieńskiego i punktach przyjmowania składek. Możliwa jest również wpłata przekazem pocztowym lecz wówczas należy zaopatrzyć się osobiście w Zezwolenie na Połów oraz Rejestr Połowu w kołach PZW okręgu krośnieńskiego lub punktach przyjmowania składek.
 11. Składki jednodniowe na wędkowanie w Okręgu PZW Krosno dostępne są w wersji elektronicznej według następujących zasad. Zezwolenie uprawnia do amatorskiego połowu ryb na wszystkich obwodach Okręgu PZW Krosno, z wyjątkiem Łowiska Specjalnego „San-Zwierzyń-Hoczewka” oraz łowisk w kołach PZW, po wniesieniu składki jednodniowej na wody nizinne lub górskie. Zezwolenie, rejestr do pobrania na stronie internetowej Okręgu PZW Krosno.

Zezwolenie jest ważne z legitymacją członkowską PZW, kartą wędkarską i dowodem wpłaty odpowiedniej składki.

Osoby niezrezszone musza posiadać zezwolenie, kartę wędkarską i dowód opłaty. Cudzoziemcy muszą posiadać zezwolenie i dowód opłaty jednodniowej oraz paszport lub dowód tożsamości.

 

 

 

 

 

 

Poleć znajomemu

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.