Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Składki

Uchwała 1/12/2018 składki i zasady wędkowania na 2019 rok

Składki | 2019-01-07 | Publikujący: Okręg PZW w Krośnie

 

Uchwała Zarządu Okręgu PZW w Krośnie

nr 1/12/2018 z dnia 21.12.2018 r.

dotycząca ustalenia wysokości okręgowych składek

na ochronę i zagospodarowanie wód w 2019 r.

W związku z uchwałą ZG PZW nr 75/X/2018 z dnia 22.10.2018 Zarząd Okręgu PZW w Krośnie zmienia uchwałę własną nr 1/10/2018 z dnia 19.10.2018 w sprawie wysokości składek na ochronę i zagospodarowanie wód w roku 2019 w sposób następujący:

& 1

I. Wody ogólnodostępne: nizinne, górskie, zbiorniki zaporowe (bez łowisk specjalnych)

 Członkowie PZW: 

Składka roczna:

a.       a.    - pełna na wszystkie wody ogólnodostępne - 230 zł,

       - pełna dla członków rezygnujących z łowienia z łodzi – 220 zł,

b.    - niepełna  na wody nizinne, dla członków rezygnujących z wędkowania na wodach górskich - 180 zł,

 - niepełna dla członków rezygnujących z wędkowania metodą trolingową – 170 zł

 - niepełna dla członków rezygnujących z wędkowania metodą trolingową i z łodzi – 160 zł

& 2

Zasady stosowania ulg i zwolnień:

a.      członkowie PZW odznaczeni „złotą odznaką PZW z wieńcami” są zwolnieni ze składek na ochronę i zagospodarowanie wód,

b.      członkowie PZW odznaczeni „srebrną lub złotą odznaką PZW”, a także członkowie Związku w wieku powyżej 65 lat mężczyźni, 60 lat kobiety oraz zrzeszona w PZW młodzież szkolna i studencka w wieku od 16 do 24 lat, są uprawnieni do 50% ulgi w składce na ochronę i zagospodarowanie wód. Członkowie uczestnicy są zwolnieni z wpisowego,

c.      opłaty egzaminacyjnej nie pobiera się.

 

·   Składka roczna dla członka – uczestnika pełna - 70 zł,  niepełna na wody nizinne - 60 zł.

·   Składka na ochronę i zagospodarowanie wód na  1 dzień na wodach górskich - 50 zł,

·   Składka na ochronę i zagospodarowanie wód na  3 dni na wodach górskich - 120 zł

·   Składka na ochronę i zagospodarowanie wód na  7 dni na wodach górskich - 180 zł

·   Składka na ochronę i zagospodarowanie wód na jeden dzień na wodach nizinnych - 40 zł,

·   Składka na ochronę i zagospodarowanie wód na 3 dni na wodach nizinnych - 90 zł,

·   Składka na ochronę i zagospodarowanie wód na 7 dni na wodach nizinnych - 140 zł,

 

Przy składkach okresowych, okręgowych na ochronę i zagospodarowanie wód nie stosuje się ulg i zwolnień.

W razie rezygnacji przez Członka Polskiego Związku Wędkarskiego z niepełnej składki na wody nizinne ustala się składkę uzupełniającą do składki podstawowej pełnej w kwocie 60 zł bez zastosowania ulg i zwolnień.

 & 3

Opłaty za wędkowanie dla obcokrajowców i niezrzeszonych na wodach Okręgu Krosno w roku 2019 wynoszą:

 Opłata roczna pełna na wszystkie obwody rybackie wynosi 580 zł (wody górskie i nizinne), roczna niepełna 340 zł -  na wody nizinne.

Opłaty dzienne:

 1. opłata wody górskie okręgu jeden dzień – opłata 100 zł
 2. opłata wody górskie okręgu trzy dni – opłata 150 zł
 3. opłata wody górskie okręgu 7 dni – opłata 250 zł
 4. opłata wody nizinne okręgu jeden dzień – opłata 70 zł
 5. opłata wody nizinne okręgu 3 dni – opłata 130 zł
 6. opłata wody nizinne okręgu 7 dni – opłata 200 zł

 & 4

II. Składki niepełne na poszczególne łowiska poza obwodami rybackimi.

Składka roczna członków PZW:

·        na zbiorniki w Siepietnicy, Wróblowej i Ujazd normalna  - 140 zł,

·        na zbiorniki w Hłomczy I,       normalna  - 100 zł,

·        na zbiorniki w Hłomczy II:       normalna   - 100 zł,

·        na stawy Sanok Sosenki:     normalna    - 100 zł,

·        na zbiorniki w Rzepedzi:     normalna  - 110 zł,

·        na zbiornik w Jedliczu:   normalna  - 100 zł,

·        na zbiornik w Dukli:  normalna  - 100 zł,

·        na zbiornik w Haczowie:    normalna  - 70 zł,

·        na zbiorniki w Temeszowie:    normalna  - 100 zł,

·        na zbiornik Nozdrzec – Izdebki:    normalna  - 50 zł,

·        na zbiornik w Cisnej:    normalna    - 50 zł,

Opłata roczna dla niezrzeszonych i cudzoziemców:

·        na zbiorniki w Siepietnicy, Wróblowej i Ujazd    - 550 zł,

·        na zbiorniki w Hłomczy I:     - 500 zł,

·        na zbiorniki w Hłomczy II:   - 500 zł,

·        na stawy Sanok Sosenki:    - 500 zł,

·        na zbiorniki w Rzepedzi:   - 500 zł,

·        na zbiornik w Jedliczu:    - 500 zł,

·        na zbiornik w Dukli:    - 500 zł,

·        na zbiornik w Haczowie:     - 450 zł,

·        na zbiorniki w Temeszowie:     - 500 zł,

·        na zbiornik Nozdrzec – Izdebki:  - 400 zł,

·        na zbiornik w Cisnej:  - 400 zł.

 

  & 5

Składka jednodniowa na poszczególne łowiska dla członków PZW:

·        na zbiorniki w Siepietnicy, Wróblowej i Ujazd  - 30 zł,

·        na zbiorniki w Hłomczy I  - 20 zł,

·        na zbiorniki w Hłomczy II  - 20 zł,

·        na stawy Sanok Sosenki  - 20 zł,

·        na zbiorniki w Rzepedzi   - 20 zł,

·        na zbiornik w Jedliczu  - 15 zł,

·        na zbiorniki w Polance  - 16 zł,

·        na zbiornik w Dukli   - 20 zł,

·        na zbiornik w Haczowie  - 15 zł,

·        na zbiorniki w Temeszowie  - 25 zł,

·        na zbiornik Glinianka w Turaszówce  - 15 zł,

·        na zbiorniki w Bartoszowie  - 15 zł,

·        na zbiornik w Cisnej   - 15 zł.

& 6

Opłata jednodniowa na poszczególne łowiska dla niezrzeszonych i cudzoziemców:

·        na zbiorniki w Siepietnicy, Wróblowej i Ujazd  - 50 zł,

·        na zbiorniki w Hłomczy I  - 35 zł,

·        na zbiorniki w Hłomczy II  - 35 zł,

·        na stawy Sanok Sosenki  - 35 zł,

·        na zbiorniki w Rzepedzi   - 35 zł,

·        na zbiornik w Jedliczu  - 28zł,

·        na zbiorniki w Polance  - 28 zł,

·        na zbiornik w Dukli   - 35 zł,

·        na zbiornik w Haczowie  - 28 zł,

·        na zbiorniki w Temeszowie  - 40 zł,

·        na zbiornik Glinianka w Turaszówce  - 28 zł,

·        na zbiorniki w Bartoszowie  - 28 zł,

·        na zbiornik w Cisnej   - 28 zł.

& 7

W składkach rocznych stosuje się ulgi 50% dla zrzeszonej w PZW młodzieży szkolnej i studenckiej w wieku do 24 lat. Składki zapłacone na w/w zbiorniki pozostają w dyspozycji Zarządów Kół – gospodarzy łowisk, z przeznaczeniem na zagospodarowanie i ochronę tych łowisk. Na łowiskach obowiązują Regulaminy zatwierdzone przez ZO PZW Krosno.

Członkowie PZW opłacający składkę roczną na łowiskach w Kołach muszą posiadać składkę roczną pełną lub niepełną na ochronę i zagospodarowanie wód Okręgu Krosno.

& 8

III. Składka na łowisko ochronne rzeki San Zwierzyń-Hoczewka wynosi:

 

 • roczna       - 1900 zł,
 • jednodniowa    -  100 zł.
 • Jednodniowa dla obcokrajowców i niezrzeszonych  -   150 zł.
 • Roczna dla obcokrajowców i niezrzeszonych  -   3500 zł.

 Obowiązuje regulamin łowiska.

 & 9

 1. Wniesienie składki rocznej podstawowej pełnej upoważnia wędkarza do połowu:
  1. na wodach górskich wymienionych w Informatorze Wód Krainy Pstrąga i Lipienia w czasie 40 dni wędkowania dowolnie wybranych w ciągu roku kalendarzowego, za który składka została wniesiona,
  2. na wodach nizinnych.
 2. Za dzień wędkowania uważa się każdy dzień kalendarzowy, w którym wędkarz rozpoczął połów, wpisując uprzednio datę wędkowania do Rejestru Połowu.
 3. Wraz z potwierdzeniem wniesienia składki w legitymacji członkowskiej, wędkarz otrzyma Zezwolenie na Połów oraz Rejestr Połowu z rubrykami obejmującymi 40 dni – dokument przewidziany do rozliczenia wykorzystanych dni wędkowania w wodach „górskich” oraz ewidencji zabranych z łowisk ryb. Rejestr Połowu jest drukiem ścisłego zarachowania, a fakt jego wydania zostanie odnotowany w specjalnie prowadzonym zestawieniu wydanych Rejestrów przez skarbnika koła przyjmującego składkę i wydającego Rejestr. Wydanie Rejestru Połowu zostanie również odnotowane w legitymacji członkowskiej przez wpisanie daty wydania i numeru Rejestru. Zwrócenie Rejestru zostanie potwierdzone w sposób analogiczny.
 4. Po wykorzystaniu składki rocznej wędkarz może wykupić składkę okresową 1-dniową.
 5. Wymieniona w pkt. 1 liczba dni wędkowania dotyczy wyłącznie wędkowania w wodach „górskich” okręgu metodą spinningową i muchową z użyciem sztucznych przynęt i sztucznych much. Dzień wędkowania na inne metody i przynęty niż sztuczna przynęta i sztuczna mucha w wodach „górskich” gdzie takie inne metody i przynęty są dopuszczone – należy zarejestrować w odrębnym Rejestrze Połowu obejmującym wody nizinne.
 6. Rozliczenie wykorzystania limitu dni wędkowania prowadzi się przez trwałe (np. długopisem nieścieralnym) wpisanie daty w odpowiedniej rubryce Rejestru Połowu na wody górskie przed rozpoczęciem wędkowania w każdym dniu. Po wykorzystaniu przez wędkarza limitu 40 dni wędkowania lub po zakończeniu roku kalendarzowego uprawnienia do wędkowania wynikające z wniesienia składki wygasają, a Rejestr Połowu traci ważność i podlega zwrotowi.
 7. Po wpisaniu w Rejestrze Połowu daty wędkowania i/lub zabranej ryby nie wolno dokonywać zmian ani poprawek. Wszelkie błędy dokonane przy wypełnianiu Rejestru Połowu obciążają dokonującego wpisu. Poprawianie wpisów w Rejestrze Połowu spowoduje unieważnienie rubryki w którą wpis został dokonany. Poprawny wpis należy dokonać w rubryce niżej.
 8. Utrata Rejestru Połowu przez wędkarza, niezależnie od przyczyny, powoduje wyczerpanie limitu dni wędkowania w wodach „górskich” okręgu, związanego z wniesioną składką roczną.
 9. W przypadku ujawnienia braku aktualnego wpisu w rejestrze lub dokonania w nim niedozwolonych zmian lub poprawek sporządzona zostanie notatka służbowa i przekazana do sądu koleżeńskiego.
 10. Składki roczne wymienione w pkt. I – Wody Ogólnodostępne mogą być wnoszone przez wędkarzy członków PZW nie będących członkami okręgu krośnieńskiego osobiście w kołach PZW okręgu krośnieńskiego i punktach przyjmowania składek. Możliwa jest również wpłata przekazem pocztowym lecz wówczas należy zaopatrzyć się osobiście w Zezwolenie na Połów oraz Rejestr Połowu w kołach PZW okręgu krośnieńskiego lub punktach przyjmowania składek.
 11. Składki okresowe na wędkowanie w Okręgu PZW Krosno dostępne są w wersji elektronicznej według następujących zasad. Zezwolenie uprawnia do amatorskiego połowu ryb na wszystkich wodach ogólnodostępnych obwodów rybackich Okręgu PZW Krosno, z wyjątkiem Łowiska Ochronnego „San-Zwierzyń-Hoczewka” oraz łowisk w kołach PZW, po wniesieniu składki jednodniowej na wody nizinne lub górskie. Zezwolenie, rejestr do pobrania na stronie internetowej Okręgu PZW Krosno.

Zezwolenie jest ważne z legitymacją członkowską PZW, kartą wędkarską i dowodem wpłaty odpowiedniej składki.

Osoby niezrzeszone musza posiadać zezwolenie, kartę wędkarską i dowód opłaty. Cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce muszą posiadać zezwolenie i dowód opłaty jednodniowej oraz paszport lub dowód tożsamości.

 & 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu.

& 11

Traci moc uchwała ZO PZW Krosno nr 1/10/2018 z dnia 19 października 2018.

 

 

 

 

Od 1 stycznia 2019 roku obowiązują następujące uregulowania zasad połowu ryb w wodach okręgu krośnieńskiego:

 1. Obowiązuje dzienny i miesięczny limit połowu pstrąga i lipienia. Wędkarz może zabrać nie więcej niż 8 szt. pstrągów i lipieni łącznie w czasie miesiąca kalendarzowego, przy zachowaniu obowiązującego limitu dziennego wynoszącego 2 szt. ryb łososiowatych i lipieni łącznie. (nie dotyczy łowisk gdzie obowiązują inne regulaminy i odcinka rzeki San od ujścia Hoczewki do ujścia Osławy).
 2. Utrzymuje się  na odcinku rzeki San od ujścia Hoczewki do ujścia Osławy od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2018 zakaz zabierania złowionych lipieni.
 3. Przeznaczone do zabrania ryby łososiowate, szczupaki i sandacze należy natychmiast po złowieniu wpisać do rejestru. Pozostałe ryby – po zakończeniu wędkowania.
 4. Ryby łososiowate złowione we wszystkich wodach okręgu, inną metodą niż „sztuczna przynęta” należy natychmiast uwolnić (nie dotyczy łowisk gdzie obowiązują inne regulaminy).
 5. Podczas wędkowania w wodach „górskich” okręgu wprowadza się obowiązek stosowania haczyków i kotwic bezzadziorowych lub pozbawionych zadzioru. Ten obowiązek nie dotyczy połowu na inne metody i przynęty niż sztuczna przynęta i sztuczna mucha w wodach górskich gdzie te metody i przynęty są dopuszczone. Używanie do połowu przynęt sztucznych i sztucznych much innych niż wymienione wyżej spowoduje konsekwencje regulaminowe.
 6. Zakazuje się stosowania jakichkolwiek wskaźników brań, indykatorów itp. przy połowie na sztuczną muchę. Zestaw może zawierać jedynie linkę oraz przypon (można stosować łączniki linki z przyponem nie zmieniające wyporności zestawu).
 7. Połów ryb na wodach górskich odbywa się od świtu do kalendarzowego zachodu słońca.
 8. Obowiązuje miesięczny limit połowu sandacza i szczupaka. Wędkarz może zabrać nie więcej niż 8 szt. sandaczy i szczupaków łącznie w czasie miesiąca kalendarzowego, przy zachowaniu obowiązującego limitu dziennego.
 9. Wprowadza się dzienny limit połowu świnki w ilości do 5 sztuk, wprowadza się roczny limit połowu głowacicy w ilości 1 szt.
 10. Wprowadza się zakaz połowu metodą trollingową na zbiornikach zaporowych Solina i Sieniawa od 1-01 do 31-05.
 11. Utrzymuje się zakaz połowu na żywca lub martwa rybkę w „porze nocnej” (od zachodu do wschodu słońca) na zbiornikach zaporowych w miesiącu maju.
 12. Utrzymuje się odcinki specjalne: na rzecze Wisłoka od ujścia rzeki Ropy do mostu w Krajowicach oraz rzece Wisłok od zapory wodnej w Sieniawie do mostu drogowego w Besku z zakazem zabierania ryb łososiowatych i lipienia, bez dodatkowych opłat.
 13. Użytkownik rybacki wydający zezwolenie na połów ryb może w trakcie sezonu wprowadzić zmiany w zasadach połowu ryb ze względu na nieprzewidziane okoliczności np. zatrucia wód, powódź itp.

 

Pozostałe uregulowania zasad połowu ryb zawarte są w:

1.     Ustawie Prawo Wodne,

2.     Ustawie o Rybactwie Śródlądowym,

3.     Rozporządzeniach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

4.     Informatorze Wód Krainy Pstrąga i Lipienia PZW,

5.     Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb PZW.

 

Poleć znajomemu

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Ilość odwiedzin