Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Składki

Uchwała nr nr 1/09/2019 składki i zasady wędkowania na 2020 r.

Składki | 2019-12-04 | Publikujący: Okręg PZW w Krośnie

 

Uchwała Zarządu Okręgu PZW w Krośnie

nr 1/09/2019 z dnia 27 września 2019

dotycząca wysokości okręgowych składek

na ochronę i zagospodarowanie wód w 2020 r.

 

 

 

Zgodnie z & 47 pkt.8 Statutu PZW oraz z uchwałą ZG PZW nr 159 z dnia 20-09-2019 w sprawie składki członkowskiej na 2020 r

 Zarząd Okręgu PZW w Krośnie uchwala wysokości składek na ochronę i zagospodarowanie wód

w roku 2020

 

 

 

& 1

I. Wody ogólnodostępne na wszystkich obwodach rybackich: nizinne, górskie, zbiorniki zaporowe (Solina, Myczkowce, Sieniawa)

 Członkowie PZW: 

Składka roczna:

                 a.    - pełna na wszystkie wody ogólnodostępne - 230 zł,

b.    - niepełna  na wody nizinne, dla członków rezygnujących z wędkowania na wodach    górskich - 180 zł,

c.  niepełna na wody nizinne, dla członków rezygnujących z wędkowania metodą trolingową i wędkowania z wykorzystaniem środków pływających – 160 zł

& 2

Zasady stosowania ulg i zwolnień:

a.      członkowie PZW odznaczeni „złotą odznaką PZW z wieńcami” są zwolnieni ze składek na ochronę i zagospodarowanie wód na zasadzie wzajemności

b.      członkowie PZW odznaczeni „srebrną lub złotą odznaką PZW”, a także członkowie Związku w wieku powyżej 65 lat mężczyźni, 60 lat kobiety oraz zrzeszona w PZW młodzież szkolna i studencka w wieku od 16 do 24 lat, są uprawnieni do 50% ulgi w składce na ochronę i zagospodarowanie wód. Członkowie uczestnicy są zwolnieni z wpisowego,

c.      składka roczna dla członka – uczestnika pełna - 50 zł na wszystkie obwody rybackie,

d.      opłaty egzaminacyjnej nie pobiera się,

f.       składki okresowe: 

·   Składka na ochronę i zagospodarowanie wód na  1 dzień na wodach górskich - 50 zł,

·   Składka na ochronę i zagospodarowanie wód na  3 dni na wodach górskich - 120 zł

·   Składka na ochronę i zagospodarowanie wód na  7 dni na wodach górskich - 180 zł

·   Składka na ochronę i zagospodarowanie wód na jeden dzień na wodach nizinnych - 40 zł,

·   Składka na ochronę i zagospodarowanie wód na 3 dni na wodach nizinnych - 90 zł,

·   Składka na ochronę i zagospodarowanie wód na 7 dni na wodach nizinnych - 140 zł,

 

Przy składkach okresowych, okręgowych na ochronę i zagospodarowanie wód nie stosuje się ulg i zwolnień. W razie rezygnacji przez Członka Polskiego Związku Wędkarskiego z niepełnej składki na wody nizinne ustala się składkę uzupełniającą do składki podstawowej pełnej w kwocie 70 zł bez zastosowania ulg i zwolnień.

 

& 3

Opłaty za wędkowanie dla obcokrajowców i niezrzeszonych w roku 2020 wynoszą:

 

Opłata roczna pełna na wszystkie obwody rybackie Okręgu PZW Krosno wynosi 580 zł (wody górskie i nizinne), roczna niepełna 340 zł -  na wody nizinne.

 

Opłaty dzienne:

1.      opłata wody górskie okręgu jeden dzień – opłata 100 zł

2.      opłata wody górskie okręgu trzy dni – opłata 150 zł

3.      opłata wody górskie okręgu 7 dni – opłata 250 zł

4.      opłata wody nizinne okręgu jeden dzień – opłata 70 zł

5.      opłata wody nizinne okręgu 3 dni – opłata 130 zł

6.      opłata wody nizinne okręgu 7 dni – opłata 200 zł

 & 4

II. Członkowie Polskiego Związku Wędkarskiego mogą uiszczać składki uzupełniające na łowiska poza obwodami rybackimi do składki pełnej lub niepełnej na ochronę i zagospodarowanie wód w następującej wysokości

 Składka roczna członków PZW:

·        na zbiorniki w Siepietnicy, Wróblowej i Ujazd - 140 zł,

·        na zbiorniki w Hłomczy I,       - 100 zł,

·        na zbiorniki w Hłomczy II:        - 100 zł,

·        na stawy Sanok Sosenki:      - 120 zł,

·        na zbiorniki w Rzepedzi:      - 120 zł,

·        na zbiornik w Jedliczu:    - 100 zł,

·        na zbiornik w Dukli:   - 100 zł,

·        na zbiornik w Haczowie:     - 70 zł,

·        na zbiorniki w Temeszowie:     - 100 zł,

·        na zbiornik Nozdrzec – Izdebki:    - 50 zł,

·        na zbiornik w Cisnej:     - 50 zł,

Opłata roczna dla niezrzeszonych i cudzoziemców:

·        na zbiorniki w Siepietnicy, Wróblowej i Ujazd    - 550 zł,

·        na zbiorniki w Hłomczy I:     - 500 zł,

·        na zbiorniki w Hłomczy II:   - 500 zł,

·        na stawy Sanok Sosenki:    - 500 zł,

·        na zbiorniki w Rzepedzi:   - 500 zł,

·        na zbiornik w Jedliczu:    - 500 zł,

·        na zbiornik w Dukli:    - 500 zł,

·        na zbiornik w Haczowie:     - 450 zł,

·        na zbiorniki w Temeszowie:     - 500 zł,

·        na zbiornik Nozdrzec – Izdebki:  - 400 zł,

·        na zbiornik w Cisnej:  - 400 zł.

 & 5

Składka jednodniowa na poszczególne łowiska poza obwodami rybackimi dla członków PZW:

·        na zbiorniki w Siepietnicy, Wróblowej i Ujazd  - 30 zł,

·        na zbiorniki w Hłomczy I  - 20 zł,

·        na zbiorniki w Hłomczy II  - 20 zł,

·        na stawy Sanok Sosenki  - 20 zł,

·        na zbiorniki w Rzepedzi   - 25 zł,

·        na zbiornik w Jedliczu  - 15 zł,

·        na zbiorniki w Polance  - 16 zł,

·        na zbiornik w Dukli   - 20 zł,

·        na zbiornik w Haczowie  - 15 zł,

·        na zbiorniki w Temeszowie  - 25 zł,

·        na zbiornik Glinianka w Turaszówce  - 15 zł,

·        na zbiorniki w Bartoszowie  - 15 zł,

·        na zbiornik w Cisnej   - 15 zł.

& 6

Opłata jednodniowa na poszczególne łowiska poza obwodami rybackimi dla niezrzeszonych i cudzoziemców:

·        na zbiorniki w Siepietnicy, Wróblowej i Ujazd  - 50 zł,

·        na zbiorniki w Hłomczy I  - 35 zł,

·        na zbiorniki w Hłomczy II  - 35 zł,

·        na stawy Sanok Sosenki  - 35 zł,

·        na zbiorniki w Rzepedzi   - 35 zł,

·        na zbiornik w Jedliczu  - 28zł,

·        na zbiorniki w Polance  - 28 zł,

·        na zbiornik w Dukli   - 35 zł,

·        na zbiornik w Haczowie  - 28 zł,

·        na zbiorniki w Temeszowie  - 40 zł,

·        na zbiornik Glinianka w Turaszówce  - 28 zł,

·        na zbiorniki w Bartoszowie  - 28 zł,

·        na zbiornik w Cisnej   - 28 zł.

& 7

W składkach rocznych uzupełniających stosuje się ulgi 50% dla zrzeszonej w PZW młodzieży szkolnej i studenckiej w wieku do 24 lat. Składki uiszczone na w/w zbiorniki pozostają w dyspozycji Zarządów Kół – gospodarzy łowisk, z przeznaczeniem na zagospodarowanie i ochronę tych łowisk.

Na łowiskach obowiązują Regulaminy zatwierdzone przez ZO PZW Krosno.

& 8

III. Składka na łowisko specjalne rzeki San Zwierzyń-Hoczewka wynosi:

 

·        roczna              - 1900 zł,

·        jednodniowa     -   100 zł.

·        Jednodniowa dla obcokrajowców i niezrzeszonych  -   150 zł.

·        Roczna dla obcokrajowców i niezrzeszonych  -   3500 zł.

 Obowiązuje regulamin łowiska.

 

 & 9

1.      Wniesienie składki rocznej podstawowej pełnej upoważnia wędkarza do połowu:

a.      na wodach górskich wymienionych w Informatorze Wód Krainy Pstrąga i Lipienia w czasie 40 dni wędkowania dowolnie wybranych w ciągu roku kalendarzowego, za który składka została wniesiona,

b.      na wodach nizinnych.

2.      Za dzień wędkowania uważa się każdy dzień kalendarzowy, w którym wędkarz rozpoczął połów, wpisując uprzednio datę wędkowania do Rejestru Połowu.

3.      Wraz z potwierdzeniem wniesienia składki w legitymacji członkowskiej, wędkarz otrzyma Zezwolenie na Połów oraz Rejestr Połowu z rubrykami obejmującymi 40 dni – dokument przewidziany do rozliczenia wykorzystanych dni wędkowania w wodach „górskich” oraz ewidencji zabranych z łowisk ryb. Rejestr Połowu jest drukiem ścisłego zarachowania, a fakt jego wydania zostanie odnotowany w specjalnie prowadzonym zestawieniu wydanych Rejestrów przez skarbnika koła przyjmującego składkę i wydającego Rejestr. Wydanie Rejestru Połowu zostanie również odnotowane w legitymacji członkowskiej przez wpisanie daty wydania i numeru Rejestru. Zwrócenie Rejestru zostanie potwierdzone w sposób analogiczny.

4.      Po wykorzystaniu składki rocznej wędkarz może wykupić składkę okresową 1-dniową.

5.      Wymieniona w pkt. 1 liczba dni wędkowania dotyczy wyłącznie wędkowania w wodach „górskich” okręgu metodą spinningową i muchową z użyciem sztucznych przynęt i sztucznych much. Dzień wędkowania na inne metody i przynęty niż sztuczna przynęta i sztuczna mucha w wodach „górskich” gdzie takie inne metody i przynęty są dopuszczone – należy zarejestrować w odrębnym Rejestrze Połowu obejmującym wody nizinne.

6.      Rozliczenie wykorzystania limitu dni wędkowania prowadzi się przez trwałe (np. długopisem nieścieralnym) wpisanie daty w odpowiedniej rubryce Rejestru Połowu na wody górskie przed rozpoczęciem wędkowania w każdym dniu. Po wykorzystaniu przez wędkarza limitu 40 dni wędkowania lub po zakończeniu roku kalendarzowego uprawnienia do wędkowania wynikające z wniesienia składki wygasają, a Rejestr Połowu traci ważność i podlega zwrotowi.

7.      Po wpisaniu w Rejestrze Połowu daty wędkowania i/lub zabranej ryby nie wolno dokonywać zmian ani poprawek. Wszelkie błędy dokonane przy wypełnianiu Rejestru Połowu obciążają dokonującego wpisu. Poprawianie wpisów w Rejestrze Połowu spowoduje unieważnienie rubryki w którą wpis został dokonany. Poprawny wpis należy dokonać w rubryce niżej.

8.      Utrata Rejestru Połowu przez wędkarza, niezależnie od przyczyny, powoduje wyczerpanie limitu dni wędkowania w wodach „górskich” okręgu, związanego z wniesioną składką roczną.

9.      W przypadku ujawnienia braku aktualnego wpisu w rejestrze lub dokonania w nim niedozwolonych zmian lub poprawek sporządzona zostanie notatka służbowa i przekazana do sądu koleżeńskiego.

10.    Składki roczne wymienione w pkt. I – Wody Ogólnodostępne mogą być wnoszone przez wędkarzy członków PZW nie będących członkami okręgu krośnieńskiego osobiście w kołach PZW okręgu krośnieńskiego i punktach przyjmowania składek. Możliwa jest również wpłata przekazem pocztowym lecz wówczas należy zaopatrzyć się osobiście w Zezwolenie na Połów oraz Rejestr Połowu w kołach PZW okręgu krośnieńskiego lub punktach przyjmowania składek.

11.    Składki okresowe na wędkowanie w Okręgu PZW Krosno dostępne są w wersji elektronicznej według następujących zasad. Zezwolenie uprawnia do amatorskiego połowu ryb na wszystkich wodach ogólnodostępnych obwodów rybackich Okręgu PZW Krosno, z wyjątkiem Łowiska Ochronnego „San-Zwierzyń-Hoczewka” oraz łowisk w kołach PZW, po wniesieniu składki jednodniowej na wody nizinne lub górskie. Zezwolenie, rejestr do pobrania na stronie internetowej Okręgu PZW Krosno.

Zezwolenie jest ważne z legitymacją członkowską PZW, kartą wędkarską i dowodem wpłaty odpowiedniej składki.

Osoby niezrzeszone musza posiadać zezwolenie, kartę wędkarską i dowód opłaty. Cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce muszą posiadać zezwolenie i dowód opłaty jednodniowej oraz paszport lub dowód tożsamości.

 & 10

 

 

 

Od 1 stycznia 2020 roku obowiązują następujące uregulowania zasad połowu ryb w wodach okręgu krośnieńskiego:

 

1.      Obowiązuje dzienny i miesięczny limit połowu pstrąga i lipienia. Wędkarz może zabrać nie więcej niż 8 szt. pstrągów i lipieni łącznie w czasie miesiąca kalendarzowego, przy zachowaniu obowiązującego limitu dziennego wynoszącego 2 szt. ryb łososiowatych i lipieni łącznie. (nie dotyczy łowisk gdzie obowiązują inne regulaminy i odcinka rzeki San od ujścia Hoczewki do ujścia Osławy).

2.      Utrzymuje się  na odcinku rzeki San od ujścia Hoczewki do ujścia Osławy od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2020 zakaz zabierania złowionych lipieni. Wprowadza się czasowy obręb ochronny na rzece San m. Liszna od 1 grudnia do 28 lutego.

3.      Przeznaczone do zabrania ryby łososiowate, szczupaki i sandacze należy natychmiast po złowieniu wpisać do rejestru. Pozostałe ryby – po zakończeniu wędkowania.

4.      Ryby łososiowate złowione we wszystkich wodach okręgu, inną metodą niż „sztuczna przynęta” należy natychmiast uwolnić (nie dotyczy łowisk gdzie obowiązują inne regulaminy).

5.      Podczas wędkowania w wodach „górskich” okręgu wprowadza się obowiązek stosowania haczyków i kotwic bezzadziorowych lub pozbawionych zadzioru. Ten obowiązek nie dotyczy połowu na inne metody i przynęty niż sztuczna przynęta i sztuczna mucha w wodach górskich gdzie te metody i przynęty są dopuszczone. Używanie do połowu przynęt sztucznych i sztucznych much innych niż wymienione wyżej spowoduje konsekwencje regulaminowe.

6.      Zakazuje się stosowania jakichkolwiek wskaźników brań, indykatorów itp. przy połowie na sztuczną muchę. Zestaw może zawierać jedynie linkę oraz przypon (można stosować łączniki linki z przyponem nie zmieniające wyporności zestawu).

7.      Połów ryb na wodach górskich odbywa się od świtu do kalendarzowego zachodu słońca.

8.      Obowiązuje miesięczny limit połowu brzany, sandacza i szczupaka. Wędkarz może zabrać nie więcej niż 8 szt. wymienionych gatunków łącznie w czasie miesiąca kalendarzowego, przy zachowaniu obowiązującego limitu dziennego.

9.      Wprowadza się dzienny limit połowu świnki i okonia w ilości do 5 sztuk oraz leszcza do 10 szt.. Wprowadza się roczny limit połowu głowacicy w ilości 1 szt. Wprowadza się wymiar ochronny płoci do 15 cm, leszcza do 25 cm, pstrąga potokowego w zlewni rzeki San do 30 cm.

10.    Wprowadza się zakaz połowu metodą trollingową na wodach górskich  w ciągu całego roku oraz zbiornikach zaporowych Solina i Sieniawa od 1-01 do 31-05.

11.    Utrzymuje się zakaz połowu na żywca lub martwa rybkę w „porze nocnej” (od zachodu do wschodu słońca) na zbiornikach zaporowych w miesiącu maju.

12.    Utrzymuje się odcinki specjalne: na rzece Wisłoka od ujścia rzeki Ropy do mostu w Krajowicach oraz rzece Wisłok od zapory wodnej w Sieniawie do mostu drogowego w Besku z zakazem zabierania ryb łososiowatych i lipienia, bez dodatkowych opłat.

13.    Użytkownik rybacki wydający zezwolenie na połów ryb może w trakcie sezonu wprowadzić zmiany w zasadach połowu ryb ze względu na nieprzewidziane okoliczności np. zatrucia wód, powódź itp.

 

Pozostałe uregulowania zasad połowu ryb zawarte są w:

1.     Ustawie Prawo Wodne,

2.     Ustawie o Rybactwie Śródlądowym,

3.     Rozporządzeniach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

4.     Informatorze Wód Krainy Pstrąga i Lipienia PZW,

5.     Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb PZW.

 

& 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia i podlega opublikowaniu.

 

 

 

 

 

Poleć znajomemu