Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Przepisy PZW

Uchwała nr Nr 1 /02/2020 z dnia 10 lutego 2020 dotycząca uzupełnienia zasad wędkowania w obwodach rybackich użytkowanych przez Okręg PZW w Krośnie

Przepisy PZW | 2020-02-12 | Publikujący: Okręg PZW w Krośnie

Uchwała Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Krośnie

Nr 1 /02/2020 z dnia 10 lutego 2020

dotycząca uzupełnienia zasad wędkowania w obwodach rybackich użytkowanych przez Okręg PZW w Krośnie

Na podstawie Art.6 pkt.1 Ustawy o rybactwie śródlądowym (Dz.U. 2019.0.2168) oraz RAPR z dnia 29.09.2019 r       uchwala się co następuje:

1.      Wymiary, limity ilościowe i okresy ochronne ryb obowiązujące w obwodach rybackich użytkowanych przez Okręg PZW w Krośnie w roku 2020, z wyjątkiem odcinków „złów i wypuść” dla wszystkich lub wybranych gatunków ryb.

Gatunek

Wymiar ochronny cm

Okres ochronny

Limit połowu sztuk/okres

Boleń

40

1.01.-30.04.

3  /dobę

Brzanka

20

1.01. - 31.12.

 

Brzana

40

1.01. - 30.06.

3 / dobę

8 – łącznie z sandaczem i szczupakiem / m-c

Brzana karpacka

20

1.01. - 31.12.

 

Certa

30

1.01. - 30.06.

5 / dobę

Głowacica

70

1.03. - 31.05.

1 / rok

Jaź

25

 

10- łącznie z kleniem i jelcem / dobę

Jelec

15

 

10- łącznie z jaziem i kleniem / dobę

Karp

30

 

3 / dobę

Kleń

25

 

10 - łącznie z jaziem i jelcem /dobę

Leszcz

25

 

10/ dobę

Lin

25

 

3 / dobę

Lipień

San od ujścia Hoczewki do ujścia Osławy – zakaz zabierania złowionych lipieni.

Od ujścia Osławy do mostu w Dobrej – 31

1.01. – 31.05.

2 sztuki łącznie z rybami łososiowatymi/dobę,

 

8 sztuk łącznie z rybami łososiowatymi/m-c

Łosoś

35

1.10. – 31.12.

2 – łącznie łososiowatych i lipieni / dobę

8 – łącznie łososiowatych i lipieni / m-c

Miętus

25

1.12.- koniec lutego

 

Okoń

15

 

5 / dobę

Płoć

15

 

 

Pstrąg potokowy w Wiśle i jej dopływach od źródeł do ujścia rzeki San oraz w rzece San i jej dopływach

30

 

 

Zb. Myczkowce 40

1.09. - 31.01.

2 – łącznie łososiowatych i lipieni / dobę

 

8 – łącznie łososiowatych i lipieni / m-c

Pstrąg potokowy w pozostałych wodach

30

1.09. - 31.12.

2 – łącznie łososiowatych i lipieni / dobę

8 – łącznie łososiowatych i lipieni / m-c

Rozpiór

25

 

 

Sandacz

50

   1.01.-31.05.

2 – łącznie ze szczupakiem/ dobę

8 – łącznie z brzaną i szczupakiem/ m-c

Sapa

25

1.04.-31.05.

 

Sieja

35

15.10.-31.12.

2 / dobę

Sielawa

18

 

 

Sum

70

1.01.-31.05.

1 / dobę

Szczupak

50

1.01.-30.04.

2 – łącznie sandaczem/ dobę

8 – łącznie z sandaczem i brzaną / m-c

Świnka

25

1.01.-15.05.

5 / dobę

Troć

35

1.10. – 31.12.

2 – łącznie łososiowatych i lipieni / dobę

8 – łącznie łososiowatych i lipieni / m-c

Troć jeziorowa

50

1.09. – 31.01.

2 – łącznie łososiowatych i lipieni / dobę

8 – łącznie łososiowatych i lipieni / m-c

Węgorz

50

1.12. - 31.03.

2 /dobę

Wzdręga

15

 

 

 

 

2.      Pozostałe zasady połowu ryb.

1.      Jeżeli pierwszy albo ostatni dzień okresu ochronnego dla określonego gatunku ryb, z wyjątkiem węgorza, przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, okres ochronny ulega skróceniu o ten dzień.

2.      Łączna ilość złowionych i zabranych z łowisk ryb gatunków objętych limitem ilościowym nie może przekroczyć 10 szt. w ciągu doby.

3.      Dopuszcza się zabranie z łowisk ryb innych gatunków nie limitem ilościowym,  w ilościach nie przekraczających 5 kg w ciągu doby.

4.      Łowienie ryb podczas zawodów wędkarskich regulują odrębne przepisy zawarte w "Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego".

5.      Uprawniony do rybactwa w obwodzie rybackim w ramach racjonalnej gospodarki rybackiej ma prawo do zaostrzenia wymiarów, okresów ochronnych i limitów ilościowych ryb.

6.      Wędkarz, w przypadku stwierdzenia odbywania tarła przez ryby, ma obowiązek przerwać łowienie i natychmiast opuścić miejsce połowu.

7.      Przed przystąpieniem do wędkowania, wędkarz zobowiązany jest do ustalenia, do kogo należy wybrane przez niego łowisko i czy nie obowiązują na nim dodatkowe ograniczenia.

8.      Przy wyborze i zajmowaniu miejsca na łowisku pierwszeństwo ma ten wędkarz, który przybył na nie wcześniej. Przy zajmowaniu stanowisk wędkujący powinni zachować między sobą odpowiednie odstępy: a) łowiąc z brzegu - 10 m, b) brodząc - 25 m, c) między łodzią a wędkującymi z brzegu oraz między łodziami - 50 m.. Odstępy te mogą być zmniejszone tylko za zgodą wędkarza, który wcześniej zajął dane stanowisko.

9.      W czasie wędkowania wędki muszą być pod stałym nadzorem ich użytkownika.

10.   Wędkarz zobowiązany jest posiadać przyrząd do wyjmowania haczyków z pysków ryb. Ryby z haczyka należy uwalniać z zachowaniem maksymalnej ostrożności.

11.   Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości brzeg w promieniu 5 m od zajmowanego stanowiska wędkarskiego, bez względu na stan, jaki zastał przed rozpoczęciem połowu.

12.   Obowiązkiem wędkarza jest opuszczenie łowiska, jeśli rozgrywane mają być na nim zawody sportowe, prowadzone odłowy kontrolne lub zarybienie. Organizator zawodów musi posiadać pisemne zezwolenie uprawnionego do rybactwa.

13.   W przypadku zauważenia zanieczyszczenia wody lub jego skutków, jak np. śnięte ryby, zmiana koloru wody, plamy olejowe, nienaturalny zapach, wędkarz powinien natychmiast zawiadomić o tym zarząd najbliższego koła lub okręgu PZW, policję albo najbliższy organ administracji publicznej.

14.   Jeżeli wędkarz złowi rybę oznakowaną, ma obowiązek przesłać do zarządu okręgu PZW, na którego terenie została ona złowiona, znaczek i kilka łusek wyjętych powyżej linii nabocznej ryby, podając równocześnie jej gatunek, długość i ciężar oraz miejsce i datę połowu.

15.   Ponadto wędkarzowi nie wolno:

a.      przechowywać i zabierać ryb poniżej ich wymiarów ochronnych,

b.      sprzedawać złowionych ryb,

c.       rozdawać złowionych ryb na terenie łowiska,

d.      łowić ryb w odległości mniejszej niż 50 m od: jazów, śluz, tam, zapór i innych urządzeń służących do piętrzenia wody oraz przepławek. Zakaz ten nie dotyczy budowli hydrotechnicznych służących regulacji brzegów lub dna, np. ostrogi, opaski i progi denne,

e.      łowić ryb w odległości mniejszej niż 50 m od rozstawionych i oznakowanych sieci i innych rybackich narzędzi połowu,

f.       łowić metodą "szarpaka"

g.      budować pomostów i stanowisk wędkarskich bez zgody użytkownika wody,

h.      wędkować ze sprzętu pływającego niezarejestrowanego i nieoznakowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami,

i.        stosować sztucznego światła, służącego lokalizowaniu bądź zwabianiu ryb,

j.        kotwiczyć łodzi i wędkować na oznakowanych torach żeglugi wodnej, 

k.      wędkować z mostów,

l.        obcinać głów i ogonów rybom przed zakończeniem wędkowania.

16.   Złowione ryby (z wyjątkiem łososiowatych i lipienia) wolno przechowywać w stanie żywym wyłącznie w siatkach wykonanych z miękkich nici, rozpiętych na sztywnych obręczach lub w specjalistycznych workach karpiowych. W siatkach nie wolno przechowywać większej ilości ryb niż wynika to z ustalonych limitów dobowych.

17.   ryby łososiowate i lipienie przeznaczone do zabrania należy uśmiercić bezpośrednio po złowieniu,

18.   każdy wędkarz musi przechowywać osobno złowione przez siebie ryby.

19.   Złowione ryby niewymiarowe lub będące pod ochroną muszą być bezwzględnie, z ostrożnością wypuszczone do wody.

20.   Raków pręgowatych, raków sygnałowych oraz ryb z gatunku trawianka, babka bycza, czebaczek amurski, i sumik karłowaty po złowieniu nie wolno wypuszczać do łowiska, w którym je złowiono, ani do innych wód.

21.   W czasie połowu ryb na przynęty naturalne zabrania się równoczesnego łowienia metodami spinningową lub muchową

Poleć znajomemu

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.