Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Komunikaty

Komunikat organizacyjny Puchar Wisły 2021

Komunikaty | 2021-05-03 | Publikujący: Okręg PZW w Krośnie

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

zawodów wędkarskich GRAND PRIX POLSKI         w dyscyplinie muchowej „PUCHAR WISŁY 2021”

 

Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Krośnie na zlecenie Zarządu Głównego PZW organizuje w dniach 7-9 maja 2021 r. zawody w wędkarstwie muchowym seniorów zaliczane do Grand Prix Polski „PUCHAR WISŁY - 2021”.

 

Informacje organizacyjne:

Ostateczna decyzja co do organizacji  zawodów będzie uzależniona od aktualnej sytuacji epidemicznej w kraju i rozporządzeń Rządu RP w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19. Jeśli w ich świetle zawody będą mogły być organizowane w dniu 7-9 maja 2021, do uczestników zgłoszonych do zawodów do dnia 4 maja 2021 zostanie przesłany komunikat potwierdzający odbycie imprezy. Obowiązują informacje dotyczące organizacji zawodów w sytuacji pandemii, zgodnie ze zmianami w ZOSW przyjętymi na posiedzeniu ZG PZW w dniu 27.03.2021 r. Informujemy jednocześnie, że w przypadku braku możliwości organizacji zawodów ze względu na uwarunkowania związanie z pandemią Covid-19 organizator zwróci wszelkie opłaty startowe przekazane na konto organizatora. Nie będą zwracane żadne inne koszty poniesione przez zawodników / treningi, hotele itp./

 

Sponsorzy zawodów: firma TAIMEN

Prawo startu w zawodach mają drużyny i zawodnicy indywidulni zgodnie z zapisami ZOSW.  

Ryby zaliczane do punktacji: wszystkie gatunki niebędące w okresie ochronnym. Wymiar do punktacji wynosi 25 cm dla wszystkich gatunków.

Obowiązują wszystkie obostrzenia wynikające z państwowych przepisów o zwalczaniu koronawirusa, w związku z powyższym organizatorzy rezygnują z ceremonii otwarcia i zamknięcia zawodów. Każdy zawodnik zobowiązany jest do posiadania urządzenia (telefon, aparat fotograficzny) obsługującego karty mikro SD do wykonywania zdjęć złowionych ryb.

Sposób dokumentowania złowionych ryb:

Przed turą zawodów każdy zawodnik otrzymuje miarkę z oznaczeniem tury zawodów, kartę startową i kartę mikro SD. Karty pamięci dostarcza organizator. Zawodnik zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności funkcjonowania karty pamięci w swoim urządzeniu. Zawodnik po podebraniu ryby wykonuje fotografię ryby na miarce z ustawioną datą i godziną. Zdjęcie na miarce wykonujemy kładąc rybę na prawym boku z pyszczkiem skierowanym w kierunku „0” na miarce i płetwą grzbietową u góry zdjęcia, tak by widoczny był wynik pomiaru i cała ryba. Następnie uwalniamy rybę i wpisujemy wymiar do karty startowej oraz robimy zdjęcie karty. Sekwencja zdjęcie/zdjęcia ryby i karty musi być zachowana. Zdjęcia niewyraźne, nie obejmujące całej ryby itp. spowodują niezaliczenie wyniku. Podczas łowienia podbierak (siatka) musi być trzymana poza wodą, nie dotyczy podbierania ryby i wykonania zdjęcia. W przypadku złego obchodzenia się ze złowiona rybą, zawodnik zostanie ukarany upomnieniem, niezaliczeniem złowionej ryby lub dyskwalifikacją w zawodach. Film z mierzenia ryb znajduje się tutaj.

 

Po zakończeniu tury zawodnik zobowiązany jest do zdania karty startowej i karty pamięci, uszkodzenia kart obciążają zawodnika.  Odbiór i zdanie kart w miejscach określonych na mapce stanowisk lub w bazie u organizatora (na 2 godziny przed rozpoczęciem tury) – konieczność zachowania dystansu i limitu osób.

 

Teren zawodów:

sektor A   – rzeka Wisła: od Hotelu Gołębiewski do mostu na Lipowiec,

sektor B   – rzeka Wisła: od mostu na Lipowiec do oczyszczalni w Skoczowie,

sektor C   – rzeka Brennica: od ujścia potoku Leśnica do mostu przy Klasztorze w Górkach.

Szczegółowe mapki stanowisk zostaną podane do 3 maja 2021.

 

Łowisko treningowe:

rzeka Wisła: od oczyszczalni ścieków w Skoczowie do mostu w miejscowości Ochaby.

Rzeka Brennica : od mostu przy skrzyżowaniu w Brennicy do ujścia do Wisły.

Na treningachobowiązują odpowiednie zezwolenia na połów ryb, wg regulaminu łowiska Wisła Mała. 

 

Na terenie sektorów od dnia 3 maja 2021 włącznie wędkowanie zabronione dla uczestników zawodów i osób towarzyszących – pod rygorem dyskwalifikacji.

 

Koszty uczestnictwa w zawodach:                   230,- zł,

Organizator w ramach kosztów zapewnia obsługę zawodów, sędziów sektorowych, znaczek okolicznościowy, puchary i dyplomy w klasyfikacji drużynowej i indywidualnej.

Pełne rozliczenie kosztów nastąpi po zakończeniu imprezy.

 

Biuro zawodów mieścić się będzie w ośrodku „Montebello Business & SPA”, ul. Turystyczna 8, 43-450 Ustroń, tel.: 33 858 86 16, 668 112 061. Mając na uwadze bezpieczeństwo zawodników ze względu na pandemię Covid-19 organizator nie zapewnia uczestnikom zawodów transportu na stanowiska oraz zakwaterowania i wyżywienia.

 

Prosimy o nadesłanie zgłoszeń udziału w zawodach w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 maja 2021 roku na adres:

Okręg PZW Krosno, ul. Jasna 26a, 38-404 Krosno

Nr konta  74 1240 2311 1111 0000 3881 1155

Wpłaty startowego prosimy dokonywać po ostatecznej decyzji co do odbycia się zawodów w terminie do 6 maja 2021. Wpłaty przed zawodami nie będą przyjmowane.

W zgłoszeniu należy podać imienny skład drużyny oraz nazwiska startujących indywidualnie.

 

Drużyny lub indywidualni zawodnicy zgłoszeni, a nie uczestniczący w zawodach ponoszą koszty na równi z pozostałymi. Zgłoszenia inne, niż pisemne na nowej karcie zgłoszenia opracowanej przez Zespół Sportu ZG PZW nie będą brane pod uwagę (wzór w załączeniu). Zawodnicy biorący udział w zawodach muszą posiadać licencje sportowca oraz aktualne badania lekarskie. Skład Głównej Komisji Sędziowskiej: s. gł. St. Wróbel, z-ca s. gł. W. Szepieniec, s. sekretarz B. Stadler, s. sektorowi: Z. Jasiński, R. Pielka.

 

Program zawodów:

Piątek   7.05.2021 r.

-  16,oo              - przyjmowanie zawodników

- 19,oo - 21,3o   - losowanie sektorów i stanowisk, transmisja przez aplikację Messenger, prosimy przedstawicieli ekip o nawiązanie kontaktu z kolegą B. Stadlerem.

Sobota – 8.05.2021 r.

-   7,oo -  7,3o    - zbiórka zawodników na stanowiskach,

-   7,3o                        zajmowanie stanowisk według numerów startowych od najniższego do najwyższego,

-   7,3o -   8,oo           - przygotowanie do zawodów

-   8,oo - 11,oo           - I tura zawodów,

- 11, oo – 12. oo         - zdanie kart startowych i kart mikro SD i pobranie kart na drugą turę

- 13,oo - 14,oo           - ogłoszenie wyników I tury

- 14,oo - 14,3o           - zbiórka zawodników na stanowiskach,

- 14,3o                        - zajmowanie stanowisk według numerów startowych od najwyższego do najniższego,

- 14,3o - 15,oo           - przygotowanie do zawodów

- 15,oo - 18,oo           - II tura zawodów,

- 18,oo – 19. oo         - zdanie kart startowych i kart mikro SD i pobranie kart na trzecią turę

- 20,oo                       - ogłoszenie wyników I i II tury,

Niedziela – 9.05.2021 r.

-   7,oo - 7,3o             - zbiórka zawodników na stanowiskach,

-   7,3o                        - ustalenie kolejności zajmowanych stanowisk przez losowanie,

-   7,3o -   8,oo           - przygotowanie do zawodów

-   8,oo - 11,oo           - III tura zawodów,

- 11, oo – 12.oo         - zdanie kart startowych i kart mikro SD

- 13,3o                       - ogłoszenie wyników III tury i końcowych

- 14,oo                       - zakończenie zawodów

 

Program z przyczyn organizacyjnych może ulec zmianie.

W przypadku utrzymania obostrzeń covidowych w Województwie Śląskim zawody mogą być rozegrane w tym samym terminie na rzece San i zb. Myczkowce. Organizatorzy nie chcą przesuwać terminu zawodów z powodu majowych komunii i ewentualnego rozegrania pod koniec maja zawodów Pucharu Dunajca im. Prof. B. Romaniszyna.  

Zawodnicy zgłaszający się do zawodów wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych, publikowanie ich nazwisk na listach wyników, zamieszczanie zdjęć wykonanych podczas zawodów na stronie internetowej Okręgu PZW Krosno itp.. 

 

Wiceprezes ds. sportu

Okręgu PZW Krosno

Wojciech Szepieniec

 

Poleć znajomemu

Załączniki

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.