Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Komunikaty

Komunikat XIII Muchowy Puchar Sanu 22-24.10.2021

Komunikaty | 2021-10-03 | Publikujący: Okręg PZW w Krośnie

K O M U N I K A T     O R G A N I Z A C Y J N Y

ZAWODÓW GRAND PRIX POLSKI

XIII MUCHOWY PUCHAR SANU firmy TRAPER – Myczkowce 2021

 

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Krośnie organizuje w dniach 22-24 października 2021 roku Zawody Muchowe „XIII Muchowy Puchar Sanu firmy TRAPER 2021” zaliczane do Grand Prix Polski w wędkarstwie muchowym w kategorii seniorów.

 

Sponsorem zawodów jest firma TRAPER

 

Prawo startu w zawodach mają drużyny i zawodnicy indywidulni zgodnie z zapisami ZOSW cz II.4. Obowiązują wszystkie obostrzenia wynikające z państwowych przepisów o zwalczaniu koronawirusa, w związku z powyższym organizatorzy rezygnują z ceremonii otwarcia i zamknięcia zawodów. Każdy zawodnik zobowiązany jest do posiadania urządzenia (telefon, aparat fotograficzny) obsługującego karty mikro SD do wykonywania zdjęć złowionych ryb. Sposób dokumentowania złowionych ryb:

Przed turą zawodów każdy zawodnik otrzymuje miarkę z oznaczeniem tury zawodów, kartę startową i kartę mikro SD. Karty pamięci dostarcza organizator. Zawodnik zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności funkcjonowania karty pamięci w swoim urządzeniu. Zawodnik po podebraniu ryby wykonuje fotografię ryby na miarce z ustawioną datą i godziną (nie dopuszcza się udziału/pomocy osób trzecich). Zdjęcie na miarce wykonujemy kładąc rybę na prawym boku z pyszczkiem skierowanym w kierunku „0” na miarce i płetwą grzbietową u góry zdjęcia, tak by widoczny był wynik pomiaru i cała ryba. Następnie uwalniamy rybę i wpisujemy wymiar do karty startowej oraz robimy zdjęcie karty. Sekwencja zdjęcie/zdjęcia ryby i karty musi być zachowana. Zdjęcia niewyraźne, nie obejmujące całej ryby itp. spowodują niezaliczenie wyniku. Podczas łowienia podbierak (siatka) musi być trzymana poza wodą, nie dotyczy podbierania ryby i wykonania zdjęcia. W przypadku złego obchodzenia się ze złowiona rybą, przyjęcia pomocy osoby postronnej podczas dokumentowania połowu, zawodnik zostanie ukarany upomnieniem, niezaliczeniem złowionej ryby lub dyskwalifikacją w zawodach. Film z mierzenia ryb znajduje się tutaj.

Po zakończeniu tury zawodnik zobowiązany jest do zdania karty startowej i karty pamięci, uszkodzenia kart obciążają zawodnika.  Odbiór i zdanie kart w miejscach określonych na mapce stanowisk lub w bazie u organizatora (na 2 godziny przed rozpoczęciem tury) – konieczność zachowania dystansu i limitu osób.

 

Teren zawodów:

Sektor A          zb. Myczkowce: od mostu w Solinie do końca odcinka no kill w Bóbrce, łowienie z łodzi, dopuszcza się stosowanie silników elektrycznych i dryfkotw (organizator nie zapewnia silników i dryfkotw), zawodnicy zobowiązani są do posiadania własnych kamizelek ratunkowych,

Sektor B         - zb. Myczkowce: od końca odcinka no kill do tamy w Myczkowcach, łowienie z łodzi, dopuszcza się stosowanie silników elektrycznych i dryfkotw (organizator nie zapewnia silników i dryfkotw), zawodnicy zobowiązani są do posiadania własnych kamizelek ratunkowych,

Sektor C           rzeka San: od ujścia Hoczewki do skały w Lesku poniżej oczyszczalni ścieków,

Sektor rezerwowy    – zbiornik Glinianka przy biurze ZO PZW Krosno, łowienie z brzegu bez możliwości brodzenia.

Ostateczny podział sektorów zostanie podany w komunikacie nr 2. W przypadku niekorzystnych warunków wodnych lub atmosferycznych oraz innych uwarunkowań organizator może zmienić rozmieszczenie sektorów.

Łowisko treningowe: rzeka San od przejazdu w Woli Postołowskiej do Sanoka, nie przewiduje się łowiska treningowego na Myczkowcach

Ryby łowione w zawodach:

Na sektorach rybami zaliczanymi do punktacji będą wszystkie gatunki nie będące w okresie ochronnym oraz dozwolone będzie stosowanie wszystkich muchowych metod połowu.            

 

Koszty uczestnictwa w zawodach:                   320, - zł,

Organizator w ramach kosztów zapewnia obsługę zawodów, łodzie na zb. Myczkowce, sędziów sektorowych, znaczek okolicznościowy, puchary i dyplomy w klasyfikacji drużynowej i indywidualnej. Pełne rozliczenie kosztów nastąpi po zakończeniu imprezy.

 

Baza zawodów mieścić się będzie w OW Bieszczady w Myczkowcach. Mając na uwadze bezpieczeństwo zawodników ze względu na pandemię Covid-19 organizator nie zapewnia uczestnikom zawodów transportu na stanowiska oraz zakwaterowania i wyżywienia.

 

Prosimy o nadesłanie zgłoszeń udziału w zawodach w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 października 2021 roku na adres: Okręg PZW Krosno, ul. Jasna 26a, 38-404 Krosno, Nr konta  74 1240 2311 1111 0000 3881 1155.

Wpłaty startowego prosimy dokonywać po ostatecznej decyzji co do odbycia się zawodów w terminie do 12 października 2021. Wpłaty w dniu zawodów nie będą przyjmowane.

W zgłoszeniu należy podać imienny skład drużyny oraz nazwiska startujących indywidualnie.

 

Drużyny lub indywidualni zawodnicy zgłoszeni, a nie uczestniczący w zawodach ponoszą koszty na równi z pozostałymi. Zgłoszenia inne, niż pisemne na nowej karcie zgłoszenia opracowanej przez Zespół Sportu ZG PZW nie będą brane pod uwagę.

 

 Karta zgłoszeń do pobrania

 

 Zawodnicy biorący udział w zawodach muszą posiadać licencje sportowca oraz aktualne badania lekarskie.

Skład Głównej Komisji Sędziowskiej:

sądzia główny: Stanisław Wróbel,

z-ca sędziego głównego: Wojciech Szepieniec,

sędzia sekretarz: Bogumił. Stadler,

Program zawodów:

Czwartek 21.10.2021 r.

-  18,oo                - przyjmowanie zawodników

-  19,3o - 20,oo   - losowanie sektorów, transmisja internetowa.

-  20,oo             - losowanie stanowisk w bazie zawodów,

Piątek   22.10.2021 r.

-  8,oo                - wyjazd na sektor A,

-  8,3o                - wyjazd na sektor C,

-  12,oo              - wyjazd na sektor B,

- pobranie kart na każdą turę w bazie lub wyznaczonych punktach: da sektora C – łąka w Huzelach, dla sektora A i B na przystani w Bóbrce,

-  8,3o                - zajmowanie stanowisk dla sektora A,

-  9,3o                - zajmowanie stanowisk dla sektora C,

-  12,3o              - zajmowanie stanowisk dla sektora B,

-  9,oo - 12,oo        - I tura zawodów dla sektora A,

-  10,oo - 13,oo      - I tura zawodów dla sektora C,

-  13,oo - 16,oo      - I tura zawodów dla sektora B,

- do 30 minut po zakończeniu tur    - zdanie kart startowych i kart mikro SD,

- 19,oo -                 - ogłoszenie wyników I tury

Sobota – 23.10.2021 r.

-  8,oo                - wyjazd na sektor A,

-  8,3o                - wyjazd na sektor C,

-  12,oo              - wyjazd na sektor B,

-  8,3o                - zajmowanie stanowisk dla sektora A,

-  9,3o                - zajmowanie stanowisk dla sektora C,

-  12,3o              - zajmowanie stanowisk dla sektora B,

-  9,oo - 12,oo        - II tura zawodów dla sektora A,

-  10,oo - 13,oo      - II tura zawodów dla sektora C,

-  13,oo - 16,oo      - II tura zawodów dla sektora B,

- do 30 minut po zakończeniu tur    - zdanie kart startowych i kart mikro SD,

- 18:00 – wspólna kolacja połączona ze spotkaniem – dyskusja nad sprawami GP Muchowego.

- 19,oo -                 - ogłoszenie wyników II tury

Niedziela – 24.10.2021 r.

-  8,oo                - wyjazd na sektor A,

-  8,3o                - wyjazd na sektor C,

-  12,oo              - wyjazd na sektor B,

-  8,3o                - zajmowanie stanowisk dla sektora A,

-  9,3o                - zajmowanie stanowisk dla sektora C,

-  12,3o              - zajmowanie stanowisk dla sektora B,

-  9,oo - 12,oo        - III tura zawodów dla sektora A,

-  10,oo - 13,oo      - III tura zawodów dla sektora C,

-  13,oo - 16,oo      - III tura zawodów dla sektora B,

- do 30 minut po zakończeniu tur    - zdanie kart startowych i kart mikro SD,

- 16,3o -                 - ogłoszenie wyników III tury

- 16,45                  - zakończenie zawodów, wręczenie nagród, pucharów i dyplomów z zawodów.

Program z przyczyn organizacyjnych może ulec zmianie. Zawodnicy zgłaszający się do zawodów wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych, publikowanie ich nazwisk na listach wyników, publikacji na stronach internetowych PZW zdjęć wykonanych podczas zawodów. 

 

Wiceprezes ds. sportu

Okręgu PZW Krosno

Wojciech Szepieniec

Poleć znajomemu