Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Składki

Uchwała składki i zasady wędkowania na 2022 rok

Składki | 2021-12-07 | Publikujący: Okręg PZW w Krośnie

Uchwała

Zarządu Okręgu PZW w Krośnie

nr 1/10/2021 z dnia 19 października 2021 r.

dotycząca ustalenia wysokości okręgowych składek

na ochronę i zagospodarowanie wód w 2022 r.

 

 

Zgodnie z & 47 pkt.8 Statutu PZW

 Zarząd Okręgu PZW w Krośnie uchwala wysokość składek

na ochronę i zagospodarowanie wód

w roku 2022

 

 

§ 1

Wszystkie wody ogólnodostępne na obwodach rybackich, łowiska poza obwodami rybackimi na których gospodarują koła oraz łowisko ochronne San Zwierzyń – Hoczewka (nie stosuje się ulg i zwolnień, zasady połowu zgodnie z regulaminami na wszystkich łowiskach):

 Członkowie PZW: 

Składka roczna:

                 a.    - pełna na wszystkie wymienione wody      - 3610 zł,

 Niezrzeszeni: 

Opłata roczna:

                 a.    - pełna na wszystkie wymienione wody      - 6810 zł,

 

§ 2

Wody ogólnodostępne na wszystkich obwodach rybackich: nizinne, górskie, zbiorniki zaporowe (Solina, Myczkowce, Sieniawa) z wyłączeniem łowiska ochronnego San Zwierzyń - Hoczewka i łowisk poza obwodami rybackimi na których gospodarują koła:

 Członkowie PZW: 

Składka roczna:

                 a.    - niepełna na wszystkie wymienione wody - 240 zł,

b.  - niepełna  na wody nizinne, dla członków rezygnujących z wędkowania na wodach    górskich - 190 zł,

c.   - niepełna na wody nizinne, dla członków rezygnujących z wędkowania metodą trolingową i wędkowania z wykorzystaniem środków pływających – 170 zł

 

§ 3

Zasady stosowania ulg i zwolnień do składek niepełnych:

a.      członkowie PZW odznaczeni „złotą odznaką PZW z wieńcami” są zwolnieni ze składek na ochronę i zagospodarowanie wód na zasadzie wzajemności.  

b.      członkowie PZW odznaczeni „srebrną lub złotą odznaką PZW”, a także członkowie Związku w wieku powyżej 65 lat mężczyźni, 60 lat kobiety oraz zrzeszona w PZW młodzież szkolna i studencka w wieku od 16 do 24 lat, są uprawnieni do 50% ulgi w składce na ochronę i zagospodarowanie wód. Członkowie uczestnicy są zwolnieni z wpisowego,

c.      składka roczna dla członka – uczestnika niepełna - 50 zł na wszystkie wymienione w &2 wody,

d.      opłaty egzaminacyjnej nie pobiera się,

f.       składki okresowe: 

·    1 dzień na wodach górskich - 50 zł,

·    3 dni na wodach górskich - 120 zł

·    7 dni na wodach górskich - 180 zł

·    1 dzień na wodach nizinnych - 40 zł,

·    3 dni na wodach nizinnych - 90 zł,

·    7 dni na wodach nizinnych - 140 zł,

Składki wielodniowe nie muszą obejmować kolejnych dni, jednak dni te musza być ściśle określone. Przy składkach okresowych, okręgowych na ochronę i zagospodarowanie wód nie stosuje się ulg i zwolnień. W razie rezygnacji przez Członka Polskiego Związku Wędkarskiego z niepełnej składki na wody nizinne ustala się składkę uzupełniającą do składki niepełnej na wody górskie w kwocie 70 zł bez zastosowania ulg i zwolnień.

 

§ 4

Opłaty za wędkowanie dla niezrzeszonych wynoszą:

 

Opłata roczna niepełna na wszystkie obwody rybackie Okręgu PZW Krosno wynosi 440 zł (wody górskie i nizinne), roczna niepełna 350 zł -  na wody nizinne, roczna niepełna na wody nizinne w razie rezygnacji z wędkowania metoda trolingową i ze środków pływających – 310 zł.

 

Opłaty dzienne:

1.     1 dzień na wodach górskich – opłata 90 zł

2.     3 dni na wodach górskich    – opłata 150 zł

3.     7 dni na wodach górskich    – opłata 250 zł

4.     1 dzień na wodach nizinnych  – opłata 70 zł

5.     3 dni na wodach nizinnych    – opłata 130 zł

6.     7 dni na wodach nizinnych     – opłata 200 zł

 § 5

II. Członkowie Polskiego Związku Wędkarskiego oraz osoby niezrzeszone mogą uiszczać składki uzupełniające na łowiska poza obwodami rybackimi na których gospodarują koła, do składki i opłaty Okręgu PZW Krosno niepełnej na ochronę i zagospodarowanie wód w następującej wysokości:

Składka uzupełniająca roczna członków PZW:

·        na zbiorniki w Siepietnicy, Wróblowej i Ujazd - 150 zł,

·        na zbiorniki w Hłomczy I,       - 100 zł,

·        na zbiorniki w Hłomczy II:        - 100 zł,

·        na stawy Sanok Sosenki:      - 130 zł,

·        na zbiorniki w Rzepedzi:      - 150 zł,

·        na zbiornik w Jedliczu:    - 120 zł,

·        na zbiornik w Dukli:   - 130 zł,

·        na zbiornik w Haczowie:     - 80 zł,

·        na zbiorniki w Temeszowie:     - 130 zł,

·        na zbiorniki w Bartoszowie  - 250 zł/20 dni, 150 zł/10 dni,

·        na zbiornik Nozdrzec – Izdebki:    - 75 zł,

·        na zbiornik w Cisnej:     - 80 zł,

Opłata roczna dla niezrzeszonych:

·        na zbiorniki w Siepietnicy, Wróblowej i Ujazd    - 280 zł,

·        na zbiorniki w Hłomczy I:     - 190 zł,

·        na zbiorniki w Hłomczy II:   - 190 zł,

·        na stawy Sanok Sosenki:    - 190 zł,

·        na zbiorniki w Rzepedzi:   - 250 zł,

·        na zbiornik w Jedliczu:    - 190 zł,

·        na zbiornik w Dukli:    - 190 zł,

·        na zbiornik w Haczowie:     - 150 zł,

·        na zbiorniki w Temeszowie:     - 190 zł,

·        na zbiorniki w Bartoszowie  - 470 zł /20 dni, 280 zł/10 dni,

·        na zbiornik Nozdrzec – Izdebki:  - 140 zł,

·        na zbiornik w Cisnej:  - 150 zł.

 

§ 6

Składka jednodniowa na poszczególne łowiska poza obwodami rybackimi dla członków PZW:

·        na zbiorniki w Siepietnicy, Wróblowej i Ujazd  - 30 zł,

·        na zbiorniki w Hłomczy I  - 20 zł,

·        na zbiorniki w Hłomczy II  - 20 zł,

·        na stawy Sanok Sosenki  - 20 zł,

·        na zbiorniki w Rzepedzi   - 30 zł,

·        na zbiornik w Jedliczu  - 16 zł,

·        na zbiorniki w Polance  - 16 zł,

·        na zbiornik w Dukli   - 20 zł,

·        na zbiornik w Haczowie  - 20 zł,

·        na zbiorniki w Temeszowie  - 25 zł,

·        na zbiornik Glinianka w Turaszówce  - 16 zł,

·        na zbiornik w Cisnej   - 20 zł.

 

§ 7

Opłata jednodniowa na poszczególne łowiska poza obwodami rybackimi dla niezrzeszonych i cudzoziemców:

·        na zbiorniki w Siepietnicy, Wróblowej i Ujazd  - 50 zł,

·        na zbiorniki w Hłomczy I  - 35 zł,

·        na zbiorniki w Hłomczy II  - 35 zł,

·        na stawy Sanok Sosenki  - 35 zł,

·        na zbiorniki w Rzepedzi   - 50 zł,

·        na zbiornik w Jedliczu  - 30 zł,

·        na zbiorniki w Polance  - 30 zł,

·        na zbiornik w Dukli   - 35 zł,

·        na zbiornik w Haczowie  - 40 zł,

·        na zbiorniki w Temeszowie  - 40 zł,

·        na zbiornik Glinianka w Turaszówce  - 30 zł,

·        na zbiorniki w Bartoszowie  - 40 zł,

·        na zbiornik w Cisnej   - 35 zł.

§ 8

W składkach rocznych uzupełniających stosuje się ulgi 50% dla zrzeszonej w PZW młodzieży szkolnej i studenckiej w wieku do 24 lat. Składki uzupełniające uiszczone na w/w zbiorniki pozostają w dyspozycji Zarządów Kół – gospodarzy łowisk, z przeznaczeniem na zagospodarowanie i ochronę tych łowisk. Na łowiskach obowiązują Regulaminy zatwierdzone przez ZO PZW Krosno.

§ 9

Wędkarze korzystający z porozumienia z okręgami Rzeszów i Przemyśl opłacają koszty wydania zezwolenia wysokości 5 zł.

§ 10

III. Składka niepełna na łowisko ochronne rzeki San Zwierzyń-Hoczewka wynosi:

 

· roczna              - 1900 zł, dla członków PZW,

· jednodniowa     -   100 zł, dla członków PZW,

· jednodniowa dla niezrzeszonych   -   150 zł.

· roczna dla niezrzeszonych  -   3500 zł.

 Obowiązuje regulamin łowiska San.

 

§ 11

1.       Wniesienie składki rocznej niepełnej na łowiska obwodów rybackich upoważnia wędkarza do połowu:

a.       na wodach górskich wymienionych w Informatorze Wód Krainy Pstrąga i Lipienia w czasie 40 dni wędkowania dowolnie wybranych w ciągu roku kalendarzowego, za który składka została wniesiona,

b.       na wodach nizinnych.

2.       Za dzień wędkowania uważa się każdy dzień kalendarzowy, w którym wędkarz rozpoczął połów, wpisując uprzednio datę wędkowania do Rejestru Połowu.

3.       Wraz z potwierdzeniem wniesienia składki w legitymacji członkowskiej, wędkarz otrzyma
Zezwolenie na Połów wraz z rejestrami połowu
    - na wody górskie -  z limitem 40 dni,
    - na wody nizinne – bez limitu dni.

                  Zezwolenie wraz z rejestrami połowu jest drukiem ścisłego zarachowania, a fakt jego
         wydania zostanie  odnotowany przez wydającego zezwolenie w kartach/arkuszach rozliczeniowych  
         jak i w legitymacji członkowskiej przez wpisanie daty wydania i numeru zezwolenia,

4.      Po wykorzystaniu składki rocznej na wody górskie, limitowanej 40 dniami wędkowania wędkarz może wykupić  składkę okresową. Po wykorzystaniu wszystkich rubryk rejestr na wody nizinne wędkarz otrzyma rejestr uzupełniający który odnotowany zostanie  w legitymacji członkowskiej,

5.       Wymieniona w pkt. 1 liczba dni wędkowania dotyczy wyłącznie wędkowania w wodach „górskich” okręgu metodą spinningową i muchową z użyciem sztucznych przynęt i sztucznych much. Dzień wędkowania na inne metody i przynęty niż sztuczna przynęta i sztuczna mucha w wodach „górskich” gdzie takie inne metody i przynęty są dopuszczone – należy zarejestrować w odrębnym Rejestrze Połowu obejmującym wody nizinne.

6.       Rozliczenie wykorzystania limitu dni wędkowania prowadzi się przez trwałe (np. długopisem nieścieralnym) wpisanie daty w odpowiedniej rubryce Rejestru Połowu na wody górskie przed rozpoczęciem wędkowania w każdym dniu. Po wykorzystaniu przez wędkarza limitu 40 dni wędkowania lub po zakończeniu roku kalendarzowego uprawnienia do wędkowania wynikające z wniesienia składki wygasają, a Rejestr Połowu traci ważność i podlega zwrotowi.

7.       Po wpisaniu w Rejestrze Połowu daty wędkowania i/lub zabranej ryby nie wolno dokonywać zmian ani poprawek. Wszelkie błędy dokonane przy wypełnianiu Rejestru Połowu obciążają dokonującego wpisu. Poprawianie wpisów w Rejestrze Połowu spowoduje unieważnienie rubryki w którą wpis został dokonany. Poprawny wpis należy dokonać w rubryce niżej.

8.       Utrata Rejestru Połowu przez wędkarza, niezależnie od przyczyny, powoduje wyczerpanie limitu dni wędkowania w wodach „górskich” okręgu, związanego z wniesioną składką roczną.

9.       W przypadku ujawnienia braku aktualnego wpisu w rejestrze lub dokonania w nim niedozwolonych zmian lub poprawek sporządzona zostanie notatka służbowa celem wyciągnięcia konsekwencji regulaminowych.

10.     Składki roczne wymienione w pkt. I – Wody Ogólnodostępne mogą być wnoszone przez wędkarzy członków PZW nie będących członkami okręgu krośnieńskiego osobiście w kołach PZW okręgu krośnieńskiego i punktach przyjmowania składek. Możliwa jest również wpłata przekazem pocztowym lecz wówczas należy zaopatrzyć się osobiście w Zezwolenie na Połów oraz Rejestr Połowu w kołach PZW okręgu krośnieńskiego lub punktach przyjmowania składek.

11.     Składki okresowe na wędkowanie w Okręgu PZW Krosno dostępne są w wersji elektronicznej według następujących zasad. Zezwolenie uprawnia do amatorskiego połowu ryb na wszystkich wodach ogólnodostępnych obwodów rybackich Okręgu PZW Krosno, z wyjątkiem Łowiska Ochronnego „San-Zwierzyń-Hoczewka” oraz łowisk poza obwodami rybackimi, po wniesieniu składki okresowej na wody nizinne lub górskie. Zezwolenie do wykupienia na stronie internetowej Okręgu PZW Krosno.

 

Zezwolenie jest ważne z legitymacją członkowską PZW, kartą wędkarską.

 

Osoby niezrzeszone musza posiadać zezwolenie, kartę wędkarską. Cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce muszą posiadać zezwolenie oraz paszport lub dowód tożsamości 

 

 

Uchwała

Zarządu Okręgu PZW w Krośnie

nr 2/10/2021 z dnia 19 października 2021

dotycząca zasad połowu ryb w wodach okręgu krośnieńskiego w 2022 r.

 

Zgodnie z & 47 pkt. 10 i 15 Statutu PZW

 Zarząd Okręgu PZW w Krośnie uchwala następujące zasady połowu ryb

w roku 2022


      
Od 1 stycznia 2022 roku obowiązują następujące uregulowania zasad połowu ryb w wodach okręgu krośnieńskiego:

 

1.   1.  Utrzymuje się na odcinku rzeki San od ujścia Hoczewki do ujścia Osławy od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2022 zakaz zabierania złowionych lipieni. Wprowadza się czasowy obręb ochronny na rzece San m. Liszna od 1 grudnia do 28 lutego z zakazem połowu ryb.

2.   2.  Przeznaczone do zabrania ryby łososiowate,  brzany, szczupaki i sandacze należy natychmiast po złowieniu wpisać do rejestru. Pozostałe ryby - po zakończeniu wędkowania.

3.  3.   Ryby łososiowate złowione we wszystkich wodach okręgu, inną metodą niż „sztuczna przynęta" należy natychmiast uwolnić (nie dotyczy łowisk gdzie obowiązują inne regulaminy).

4.  4.   Podczas wędkowania w wodach „górskich" okręgu wprowadza się obowiązek stosowania haczyków bezzadziorowych lub pozbawionych zadziorów. Ten obowiązek nie dotyczy połowu na inne metody i przynęty niż sztuczna przynęta i sztuczna mucha w wodach górskich gdzie te metody i przynęty są dopuszczone. Używanie do połowu przynęt sztucznych i sztucznych much innych niż wymienione wyżej spowoduje konsekwencje regulaminowe.

5.  5.   Zakazuje się stosowania jakichkolwiek wskaźników brań, indykatorów itp. przy połowie na sztuczną muchę. Zestaw może zawierać jedynie linkę oraz przypon (można stosować łączniki linki z przyponem nie zmieniające wyporności zestawu).

6.   6.  Połów ryb na wodach górskich odbywa się od  świtu do zachodu słońca.  ( w.g. danych kalendarzowych)

7.  7.   Obowiązuje zakaz spinningowania na wodach górskich od 1 września do 31stycznia z wyjątkami:

- na rzece Strwiąż zakaz spinningowania obowiązuje w okresie od 1 września do 31 grudnia,

- San zbiornik Myczkowce od przystanku w Bóbrce do zapory w Myczkowcach , San od mostu w Postołowie do „Stomilu” oraz San od m. Międzybródź do mostu w Dobrej – brak zakazu,

8.  8.   Obowiązuje zakaz połowu metodą trollingową na  wodach górskich w ciągu całego roku oraz zbiornikach zaporowych Solina i Sieniawa od 1 stycznia do 31 maja.

9.  9.   Utrzymuje się zakaz połowu na żywca lub martwa rybkę w „porze nocnej" (od zachodu do wschodu słońca w.g. danych kalendarzowych) na zbiornikach zaporowych w miesiącu maju.

1010.  Utrzymuje się odcinki specjalne: na rzece Wisłoka od ujścia rzeki Ropy do mostu w Krajowicach oraz rzece Wisłok od zapory wodnej w Sieniawie do mostu drogowego w Besku z zakazem zabierania ryb łososiowatych  i lipienia, bez dodatkowych opłat.

1111. Na rzece San od mostu w Postołowie do początku pierwszej wyspy w Załużu – zakaz zabierania złowionych pstrągów potokowych.

1212. Na rzece San od tablicy Międzybródź do mostu w Dobrej – zakaz zabierania złowionych brzan.

1313.  Na rzece Ropa od ujścia Sitniczanki do ławy w Przysiekach – zakaz zabierania złowionych pstrągów potokowych.

1414.  Wymiary, limity ilościowe i okresy ochronne ryb obowiązujące w obwodach rybackich użytkowanych przez Okręg PZW w Krośnie, z wyjątkiem odcinków „złów i wypuść” oraz łowisk poza obwodami rybackimi.

 

Gatunek

Wymiar ochronny cm

Okres ochronny

Limit połowu sztuk/okres

Boleń

40

1.01.-30.04.

3  /dobę

Brzanka

-

1.01. - 31.12.

 

Brzana

40

1.12. - 30.06.

3 / dobę

8 – łącznie z sandaczem i szczupakiem / m-c

Brzana karpacka

-

1.01. - 31.12.

 

Certa

30

1.01. - 30.06.

5 / dobę

Głowacica

70

1.03. - 31.05.

1 / rok

Jaź

25

 

10- łącznie z kleniem i jelcem / dobę

Jelec

15

 

10- łącznie z jaziem i kleniem / dobę

Karp

30

 

3 / dobę

Kleń

25

 

10 - łącznie z jaziem i jelcem /dobę

Leszcz

25

 

10/ dobę

Lin

25

 

3 / dobę

Lipień

- Obwód ryb. San nr
   4  zakaz zabierania
   złowionych lipieni.

- 31 cm  dla
   pozostałych wód

1.01. – 31.05.

2 sztuki łącznie z rybami łososiowatymi/dobę,

 

8 sztuk łącznie z rybami łososiowatymi/m-c

Łosoś

35

1.10. – 31.12.

2 – łącznie łososiowatych i lipieni / dobę

8 – łącznie łososiowatych i lipieni / m-c

Miętus

25

1.12.- koniec lutego

 

Okoń

15

 

5 / dobę

Płoć

15

 

 

Pstrąg potokowy

30

Zb. Myczkowce 40

1.09. - 31.01.

rz. Strwiąż od 1.09. do 31.12.

2 – łącznie łososiowatych i lipieni / dobę

 

8 – łącznie łososiowatych i lipieni / m-c

 

 

 

 

Rozpiór

25

 

 

Sandacz

50

   1.01.-31.05.

2 – łącznie ze szczupakiem/ dobę

8 – łącznie z brzaną i szczupakiem/ m-c

Sapa

25

1.04.-31.05.

 

Sieja

35

15.10.-31.12.

2 / dobę

Sielawa

18

 

 

Sum

70

1.01.-31.05.

1 / dobę

Szczupak

50

1.01.-30.04.

2 – łącznie sandaczem/ dobę

8 – łącznie z sandaczem i brzaną / m-c

Świnka

25

1.01.-15.05.

5 / dobę

Troć

35

1.10. – 31.12.

2 – łącznie łososiowatych i lipieni / dobę

8 – łącznie łososiowatych i lipieni / m-c

Troć jeziorowa

50

1.09. – 31.01.

2 – łącznie łososiowatych i lipieni / dobę

8 – łącznie łososiowatych i lipieni / m-c

Węgorz

50

1.12. - 31.03.

2 /dobę

Wzdręga

15

 

 

Limity połowu ryb łososiowatych dotyczą również pstrąga tęczowego.

15. Użytkownik rybacki wydający zezwolenie na połów ryb może w trakcie sezonu wprowadzić zmiany w zasadach połowu ryb ze względu na nieprzewidziane okoliczności np. zatrucia wód, powódź itp.

 

 Pozostałe zasady połowu ryb.

                             

1.      Jeżeli pierwszy albo ostatni dzień okresu ochronnego dla określonego gatunku ryb, z wyjątkiem węgorza, przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, okres ochronny ulega skróceniu o ten dzień.

2.      Łączna ilość złowionych i zabranych z łowisk ryb gatunków objętych limitem ilościowym nie może przekroczyć 10 szt. w ciągu doby.

3.      Dopuszcza się zabranie z łowisk ryb innych gatunków nie objętych limitem ilościowym,  w ilościach nie przekraczających 5 kg w ciągu doby.

4.      Łowienie ryb podczas zawodów wędkarskich regulują odrębne przepisy zawarte w "Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego".

5.      Uprawniony do rybactwa w obwodzie rybackim w ramach racjonalnej gospodarki rybackiej ma prawo w trakcie sezonu do zaostrzenia wymiarów, okresów ochronnych i limitów ilościowych ryb.

6.      Wędkarz, w przypadku stwierdzenia odbywania tarła przez ryby, ma obowiązek przerwać łowienie i natychmiast opuścić miejsce połowu.

7.      Przed przystąpieniem do wędkowania, wędkarz zobowiązany jest do ustalenia, do kogo należy wybrane przez niego łowisko i czy nie obowiązują na nim dodatkowe ograniczenia.

8.      Przy wyborze i zajmowaniu miejsca na łowisku pierwszeństwo ma ten wędkarz, który przybył na nie wcześniej. Przy zajmowaniu stanowisk wędkujący powinni zachować między sobą odpowiednie odstępy:
a) łowiąc z brzegu - 10 m,
b) brodząc - 25 m,
c) między łodzią a wędkującymi z brzegu oraz między łodziami - 50 m.
.
Odstępy te mogą być zmniejszone tylko za zgodą wędkarza, który wcześniej zajął dane stanowisko.

9.      W czasie wędkowania wędki muszą być pod stałym nadzorem ich użytkownika.

10.   Wędkarz zobowiązany jest posiadać przyrząd do wyjmowania haczyków z pysków ryb. Ryby z haczyka należy uwalniać z zachowaniem maksymalnej ostrożności.

11.   Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości brzeg w promieniu 5 m od zajmowanego stanowiska wędkarskiego, bez względu na stan, jaki zastał przed rozpoczęciem połowu.

12.   Obowiązkiem wędkarza jest opuszczenie łowiska, jeśli rozgrywane mają być na nim zawody sportowe, prowadzone odłowy kontrolne lub zarybienie. Organizator zawodów musi posiadać pisemne zezwolenie uprawnionego do rybactwa.

13.   W przypadku zauważenia zanieczyszczenia wody lub jego skutków, jak np. śnięte ryby, zmiana koloru wody, plamy olejowe, nienaturalny zapach, wędkarz powinien natychmiast zawiadomić o tym zarząd najbliższego koła lub okręgu PZW, policję albo najbliższy organ administracji publicznej.

14.   Jeżeli wędkarz złowi rybę oznakowaną, ma obowiązek przesłać do zarządu okręgu PZW, na którego terenie została ona złowiona, znaczek i kilka łusek wyjętych powyżej linii nabocznej ryby, podając równocześnie jej gatunek, długość i ciężar oraz miejsce i datę połowu.

15.   Ponadto wędkarzowi nie wolno:

a.przechowywać i zabierać ryb poniżej ich wymiarów ochronnych,

b.        sprzedawać złowionych ryb,

c.        rozdawać złowionych ryb na terenie łowiska,

d.        łowić ryb w odległości mniejszej niż 50 m od: jazów, śluz, tam, zapór i innych urządzeń służących do pięrzenia wody oraz przepławek. Zakaz ten nie dotyczy budowli hydrotechnicznych służących regulacji brzegów lub dna, np. ostrogi, opaski i progi denne,

e.        łowić ryb w odległości mniejszej niż 50 m od rozstawionych i oznakowanych sieci i innych rybackich narzędzi połowu,

f.         łowić metodą "szarpaka"

g.        budować pomostów i stanowisk wędkarskich bez zgody użytkownika wody,

h.        wędkować ze sprzętu pływającego niezarejestrowanego i nieoznakowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami,

i.         stosować sztucznego światła, służącego lokalizowaniu bądź zwabianiu ryb,

j.         kotwiczyć łodzi i wędkować na oznakowanych torach żeglugi wodnej, 

k.        wędkować z mostów,

l.       obcinać głów i ogonów rybom przed zakończeniem wędkowania.

16.   Złowione ryby (z wyjątkiem łososiowatych i lipienia) wolno przechowywać w stanie żywym wyłącznie w siatkach wykonanych z miękkich nici, rozpiętych na sztywnych obręczach lub w specjalistycznych workach karpiowych. W siatkach nie wolno przechowywać większej ilości ryb niż wynika to z ustalonych limitów dobowych.

17.   ryby łososiowate i lipienie przeznaczone do zabrania należy uśmiercić bezpośrednio po złowieniu,

18.   każdy wędkarz musi przechowywać osobno złowione przez siebie ryby.

19.   Złowione ryby niewymiarowe lub będące pod ochroną muszą być bezwzględnie, z ostrożnością wypuszczone do wody.

20.   Raków pręgowatych, raków sygnałowych oraz ryb z gatunku trawianka, babka bycza, czebaczek amurski, i sumik karłowaty po złowieniu nie wolno wypuszczać do łowiska, w którym je złowiono, ani do innych wód.

21.  W czasie połowu ryb na przynęty naturalne zabrania się równoczesnego łowienia metodami spinningową i muchową.

 

Pozostałe uregulowania zasad połowu ryb zawarte są w:
1. Ustawie Prawo Wodne,
2. Ustawie o Rybactwie Śródlądowym,
3. Rozporządzeniach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
4. Informatorze Wód Krainy Pstrąga i Lipienia PZW,
 
5. Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb PZW.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zobowiązuje się biuro ZO do opublikowania uchwały na stronie internetowej okręgu.

 

Głosowało:

obecnych 14, za 14,  przeciw – , wstrzymało się – .

 

 

Poleć znajomemu

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.