Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Składki

Uchwała nr 1/11/09 Zarządu Okręgu PZW w Krośnie z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie wysokości okręgowych składek na ochronę i zagospodarowanie wód w 2010 r.

Składki | 2009-12-14 | Publikujący: Okręg PZW w Krośnie

Wody ogólnodostępne :

  

Członkowie PZW: 

1.      Składka roczna:

 • podstawowa pełna - 150 zł,
 • ulgowa dla członków rezygnujących z wędkowania na wodach górskich - 90 zł

2.      Zasady stosowania ulg i zwolnień:

 • członkowie PZW Okręgu Krosno odznaczeni „złotą odznaką PZW z wieńcami” są  
  zwolnieni ze składek na ochronę i zagospodarowanie wód,
 • członkowie PZW Okręg Krosno odznaczeni „srebrną lub złotą odznaką PZW”, a także
  członkowie Związku w wieku powyżej 65 lat mężczyźni, 60 lat kobiety oraz zrzeszona w PZW młodzież szkolna i studencka w wieku od 16 do 24 lat, są uprawnieni do 50% ulgi w składce na ochronę i zagospodarowanie wód. Członkowie uczestnicy są zwolnieni z opłat egzaminacyjnych i opłaty wpisowego,
 • członkowie innych okręgów są zwolnieni ze składki w takiej wysokości jak ustalił to macierzysty Okręg na zasadzie wzajemności,
 • młodzież szkolna i studencka w wieku od 16 do 24 lat, jest zwolniona z opłat   
  egzaminacyjnych.

3.      Składka roczna dla członka - uczestnika  - 40 zł.

      Składka okręgowa wniesiona przez uczestnika upoważnia go do wędkowania na wodach 

      ogólnie dostępnych w całym kraju.

4.      Składka okresowa jeden dzień na wodach górskich - 20 zł

5.      Składka okresowa jeden dzień na wodach nizinnych - 10 zł

6.      W razie rezygnacji z ulgi na wody nizinne ustala się składkę uzupełniającą do składki

podstawowej pełnej w kwocie 60 zł bez zastosowania ulg i zwolnień.

 

Niezrzeszeni i cudzoziemcy:

7.      Opłaty dla niezrzeszonych:

 • roczna podstawowa pełna – 500 zł,
 • jednodniowa na wody górskie – 50 zł,
 • roczna podstawowa na wody nizinne – 300 zł,
 • jednodniowa na wody nizinne – 30 zł.

8.      Składka egzaminacyjna normalna 15 - zł

9.      Wykaz łowisk specjalnych, na których obowiązują zasady opłat ustalonych zgodnie z uchwałą 22 Prezydium ZG PZW z dnia 1 lipca 2006 i uchwałą nr 103 ZG PZW z dnia 20 września 2008 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

10.  Wniesienie składki rocznej podstawowej pełnej upoważnia wędkarza do połowu w obwodach rybackich wymienionych w Informatorze Wód Krainy Pstrąga i Lipienia w czasie 40 dni wędkowania dowolnie wybranych w ciągu roku kalendarzowego, za który składka została wniesiona.

11.  Za dzień wędkowania uważa się każdy dzień kalendarzowy, w którym wędkarz rozpoczął połów, wpisując uprzednio datę wędkowania do Rejestru Połowu.

12.  Wraz z potwierdzeniem wniesienia składki w legitymacji członkowskiej, wędkarz otrzyma Rejestr Połowu z rubrykami obejmującymi 40 dni – dokument przewidziany do rozliczenia wykorzystanych dni wędkowania w wodach „górskich” oraz ewidencji zabranych z łowisk ryb. Rejestr Połowu jest drukiem ścisłego zarachowania, a fakt jego wydania zostanie odnotowany w specjalnie prowadzonym zestawieniu wydanych Rejestrów przez skarbnika koła przyjmującego składkę i wydającego Rejestr. Wydanie Rejestru Połowu zostanie również odnotowane w legitymacji członkowskiej przez wpisanie daty wydania i numeru Rejestru. Zwrócenie Rejestru zostanie potwierdzone w sposób analogiczny.

13.  Po wykorzystaniu składki rocznej wędkarz może wykupić składkę okresową 1-dniową.

14.  Wymieniona w pkt. 10 liczba dni wędkowania dotyczy wyłącznie wędkowania w wodach „górskich” okręgu metodą spinningową i muchową z użyciem sztucznych przynęt i sztucznych much. Dzień wędkowania na inne metody i przynęty niż sztuczna przynęta i sztuczna mucha w wodach „górskich” gdzie takie inne metody i przynęty są dopuszczone – należy zarejestrować w odrębnym Rejestrze Połowu obejmującym wody nizinne.

15.  Rozliczenie wykorzystania limitu dni wędkowania prowadzi się przez wpisanie daty w odpowiedniej rubryce Rejestru Połowu na wody górskie przed rozpoczęciem wędkowania w każdym dniu. Po wykorzystaniu przez wędkarza limitu 40 dni wędkowania lub po zakończeniu roku kalendarzowego uprawnienia do wędkowania wynikające z wniesienia składki wygasają, a Rejestr Połowu traci ważność i podlega zwrotowi.

16.  Po wpisaniu w Rejestrze Połowu daty wędkowania i/lub zabranej ryby nie wolno dokonywać zmian ani poprawek. Wszelkie błędy dokonane przy wypełnianiu Rejestru Połowu obciążają dokonującego wpisu. Poprawianie wpisów w Rejestrze Połowu spowoduje unieważnienie rubryki w którą wpis został dokonany. Poprawny wpis należy dokonać w rubryce niżej.

17.  Utrata Rejestru Połowu przez wędkarza, niezależnie od przyczyny, powoduje wyczerpanie limitu dni wędkowania w wodach „górskich” okręgu, związanego z wniesioną składką roczną.

18.  W przypadku ujawnienia braku aktualnego wpisu w rejestrze lub dokonania w nim niedozwolonych zmian lub poprawek sporządzona zostanie notatka służbowa i przekazana do sądu koleżeńskiego.

19.  Składki roczne wymienione w pkt.1 mogą być wnoszone przez wędkarzy członków PZW nie będących członkami okręgu krośnieńskiego osobiście w kołach PZW okręgu krośnieńskiego i punktach sprzedaży opłat. Możliwa jest również wpłata przekazem pocztowym lecz wówczas należy zaopatrzyć się osobiście w Rejestr Połowu w kołach PZW okręgu krośnieńskiego lub punktach sprzedaży opłat.

20.  Analogiczne zasady zostają wprowadzone dla składek rocznych wnoszonych przez wędkarzy nie zrzeszonych w PZW.

Poleć znajomemu