Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Składki

Uchwała nr 2/11/09 Zarządu Okręgu PZW w Krośnie z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie zasad połowu ryb w wodach okręgu krośnieńskiego od 2010 r.

Składki | 2009-12-14 | Publikujący: Okręg PZW w Krośnie

Od 1 stycznia 2010 roku obowiązują następujące uregulowania zasad połowu ryb w wodach okręgu krośnieńskiego:

1.      Wprowadza się miesięczny limit połowu pstrąga i lipienia. Wędkarz może zabrać nie więcej niż 9 szt. pstrągów i lipieni łącznie w czasie miesiąca kalendarzowego, przy zachowaniu obowiązującego limitu dziennego według Informatora wód „górskich” (nie dotyczy łowisk specjalnych gdzie obowiązują inne regulaminy).

2.     Łączny dzienny limit połowu ryb łososiowatych i lipienia we wszystkich wodach okręgu wynosi 3 szt. (nie dotyczy łowisk specjalnych gdzie obowiązują inne regulaminy).

3.     Ryby łososiowate złowione we wszystkich wodach okręgu, inną metodą niż „sztuczna przynęta” należy natychmiast uwolnić (nie dotyczy łowisk specjalnych gdzie obowiązują inne regulaminy).

4.     Wprowadza się obowiązek stosowania podczas wędkowania w wodach „górskich” okręgu haczyków i kotwic bezzadziorowych lub pozbawionych zadzioru. Ten obowiązek nie dotyczy połowu na inne metody i przynęty niż sztuczna przynęta i sztuczna mucha w wodach górskich gdzie te metody i przynęty są dopuszczone. Używanie do połowu przynęt sztucznych i sztucznych much innych niż wymienione wyżej spowoduje konsekwencje regulaminowe.

5.     Zakazuje się stosowania jakichkolwiek wskaźników brań, indykatorów itp. przy połowie na sztuczną muchę. Zestaw może zawierać jedynie linkę oraz przypon (można stosować łączniki linki z przyponem nie zmieniające wyporności zestawu).

6.     Wprowadza się możliwość połowu na 2 wędki na zb. Myczkowce przy zastosowaniu innych metod połowu niż sztuczna przynęta, na części zalewu zgodnie z Informatorem Wód Krainy Pstrąga i Lipienia.

7.     Wprowadza się zakaz łowienia na streamery od 1 września do 31 stycznia na łowisku specjalnym San Zwierzyń - Hoczewka.

8.     Wprowadza się możliwość połowu na wodach górskich od świtu do kalendarzowego zachodu słońca.

9.     Wymiar ochronny szczupaka wynosi 50 cm (nie dotyczy łowisk specjalnych gdzie obowiązują inne regulaminy).

10.  Wymiar ochronny sandacza wynosi 50 cm (nie dotyczy łowisk specjalnych gdzie obowiązują inne regulaminy).

11.  Wprowadza się zakaz połowu metoda trollingową na zbiorniku Solina w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca.

12.  Wprowadza się zakaz połowu na żywca i martwa rybkę w „porze nocnej” (od zachodu do wschodu słońca) na zbiornikach zaporowych okręgu w miesiącu maju.

13.  Utworzono odcinek specjalny na rzecze Wisłoka od ujścia rzeki Ropy do mostu w Krajowicach z zakazem zabierania ryb łososiowatych i lipienia, bez dodatkowych opłat.

14.  Utworzono odcinek specjalny na rzecze Wisłok od zapory wodnej w Sieniawie do mostu drogowego w Besku w z zakazem zabierania ryb łososiowatych i lipienia, bez dodatkowych opłat.

 

Pozostałe uregulowania zasad połowu ryb zawarte są w:

1.     Ustawie Prawo Wodne,

2.     Ustawie o Rybactwie Śródlądowym,

3.     Rozporządzeniach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

4.     Informatorze Wód Krainy Pstrąga i Lipienia PZW,

5.     Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb PZW.

Poleć znajomemu